met bouwweb vind je meer!


 

30 januari 2020

Kinderen én weidevogels hebben de toekomst

De weidevogelstand gaat jaarlijks achteruit. Dat is geen nieuws. Kringlooplandbouw moet vanaf dit jaar een omslag teweegbrengen in het landbouw-voedselsysteem waardoor er onder meer een rijkere biodiversiteit ontstaat, waarmee ook de weidevogel terugkeert. Boeren, burgers, organisaties, natuurbeschermers en de overheid werken daarvoor samen. Kinderen van basisscholen in de Friese Greidhoeke zijn daar al meer dan een jaar mee bezig. 

Voor de grutto moet u vooral in Friesland zijn. Grutto? Inderdaad, dat is die weidevogel waar al jaren zoveel over te doen is. De gruttostand gaat jaarlijks achteruit, wat onder meer te maken heeft met het verlies van gebieden waar deze vogels leven. Intensief bewerkt grasland waar de landbouwmachine overheen raast is niet populair bij deze grutto en zijn soortgenoten. Er wordt al heel vroeg gemaaid en insecten laten het afweten. Op die manier is er nauwelijks voedsel voor de vogels. 

   

Kinderen stellen de vragen

Niet louter deskundigen buigen zich over het vraagstuk hoe dit op te lossen. Ook kinderen, woonachtig op het platteland weten er alles van. Vier plattelandsscholen uit de Greidhoeke, een gebied omringd door weilanden waar de grutto steeds minder vaak neerstrijkt, startten in het schooljaar 2018/2019 onder de naam Greidhoeke Goes Onderwijs een groot project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het landschap. Dat deden ze aan de hand van vooral veel eigen onderzoek. 

Leerkrachten van de scholen in Baard, Itens, Wommels en Winsum verdiepten zich in deze onderzoekende manier van lesgeven. Ze hebben afgeleerd om leerlingen van alles voor te schotelen. De kinderen volgden in de klas lange tijd dagelijks via de site van Kening fan ‘e Greide (Koning van het weiland) de grutto’s op hun trektocht vanuit het zuiden van Europa naar Friesland. Met daaraan allerlei inspirerende opdrachten gekoppeld waarbij het er met name om gaat dat het kind de vragen stelt en op onderzoek gaat. 

Wat eet die grutto?

Leerlingen volgden de grutto-vlucht van Noord-Afrika tot aan Wommels, van het Portugese Amalia tot in Baard. En als vanzelf, tenminste zo lijkt het, ontdekken de leerlingen dat die grutto na zo’n enorme lange tocht bij thuiskomst een schamel landje treft. Want ondertussen zijn ze zich gaan afvragen hoe hij die enorme afstand vliegen kan volhouden. Wat eet die grutto en waar haalt hij zijn energie vandaan? Natuurlijk, uit weilanden vol bloemen, insecten en wormen. Waar treffen we die? 

En dan volgt het grote zoeken, want zo’n weiland is nauwelijks nog te vinden. Voor de grutto moet dat net zoiets zijn als na een hele middag voetballen thuiskomen in een koud, stil en ongezellig huis waar de koelkast leeg is. Niet alleen die grutto komt dan bedrogen uit, maar ook jij als kind ervaart dat gevoel. Die verbinding, dat besef; daar leert een kind van. Het kijkt, onderzoekt, stelt vragen.

Begrip voor biodiversiteit 

Vervolgens wordt er ook over een oplossing nagedacht. Op 14 januari jongstleden werd aan minister Schouten een 10 stappen-plan overhandigd. In het plan schetsen ruim 50 betrokken organisaties samen een overkoepelende visie voor de toekomst (2040). Daarin staat onder meer te lezen: “Nederland is dan een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire, klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.” (Uit: Plan ‘De weg vooruit. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw’)

Niet alleen onderzoekers menen dat de biodiversiteit terug moet met weiden vol bloemen, insecten en wormen. Ook de jeugd is er inmiddels van doordrongen dat weidevogels een kans moeten krijgen, want zij zijn die toekomstige generatie

 

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2020 bouwweb