met bouwweb vind je meer!


 

4 augustus 2020

Bladvlo ingezet als bestrijder van Japanse Duizendknoop

Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. De kweek van de Japanse bladvlo wordt nu kleinschalig onderhouden in onderzoeksfaciliteiten van de internationale organisatie CABI in Engeland en Koppert in Nederland. Deze kweek zal eerst bij Koppert worden opgeschaald om voldoende individuen te verkrijgen. In de komende maanden worden dan op een aantal locaties met Aziatische duizendknoop in Nederland duizenden exemplaren van de bladvlo losgelaten. Vervolgens wordt gemonitord in hoeverre ze onder Nederlandse weersomstandigheden overleven en zich voort kunnen planten. Daarna wordt onderzocht of ze in het veld ook de Nederlandse winter kunnen overleven.

   
De bladvlo Aphalara itadori en effect in het lab
(linkerplant: de bladvlo remt de groei, rechterplant: controle).
Foto's: CABI


Geen natuurlijke vijanden
Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendknoop) zijn plantensoorten afkomstig uit Azië. Ze hebben in ons land geen natuurlijke vijanden. De plant verspreidt zich snel en verdringt inheemse soorten. Ook kan de plant door de enorme groeikracht van de wortelstokken flinke schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, funderingen, dijken en keringen.
 
Duizendknoop bestrijden
Er worden veel methoden gebruikt om Aziatische duizendknoop te beheersen of bestrijden. Maar dé methode is nog niet gevonden. Vandaar dat wordt onderzocht of biologische bestrijding een effectieve methode kan zijn, als aanvulling op andere methoden. Bij biologische bestrijding wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke vijand (vaak een insect, bacterie of schimmel) uit het oorspronkelijke gebied van de plaag. In het Verenigd Koninkrijk is al uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke biologische bestrijders van Japanse duizendknoop die in Europa toe te passen zijn. De bladvlo Aphalara itadori is daar één van: die kan in het laboratorium al bij lage dichtheid gepotte Japanse duizendknopen in de groei remmen. Bij een hoge dichtheid kan het jonge planten doen stoppen met groeien en zelfs doden.
 
Nederlands veldexperiment
In Engeland zijn zowel in het laboratorium, als in het veld uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen risico’s zijn voor inheemse planten en insecten. De bladvlo is een echte specialist en kan zich alleen voortplanten op de invasieve Aziatische duizendknoopsoorten. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de bladvlo in het Nederlandse klimaat kan toebrengen aan de duizendknoop. Daarom is de volgende stap in het onderzoek #uitde1000knoop het uitvoeren van een veldexperiment. Daaruit moet blijken of de bladvlo ook buiten het lab kan blijven leven en schade kan toebrengen aan de planten. De ontheffing voor dit onderzoek is nu dus door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegekend.

   


Aziatische duizendknoop kan andere soorten overwoekeren en verdringen 

Het #uitde1000knoop onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van CABI, Universiteit Leiden, Koppert en Probos in samenwerking met financierende partijen. De Stichting toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA coördineert het traject in opdracht van vele probleemhouders.
 
Het onderzoek wordt gefinancierd door: Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn en Den Haag, Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland Krimpenerwaard en van Rijnland, Waternet en Waterschappen Aa en Maas, Hunze en Aa’s, Brabantse Delta, De Dommel, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Zuiderzeeland, en Wetterskip Fryslân. 
 
Meer informatie over dit project vindt u op https://tinyurl.com/biobestrijdingduizendknoop.
Meer informatie over duizendknoop, de verschillende bestrijdingsmethoden én adviezen over bestrijding (via een eenvoudige beslisboom) vindt u op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

 

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Glasbok - transport van glas

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2021 bouwweb