kennis netwerk bouw
   

met bouwweb vind je meer!


CUR.NET - KENNIS NETWERK

KENNISBRON VOOR BOUWEND NEDERLAND

 • De Nederlandse economie wordt steeds meer een kennis- en netwerkeconomie. Kennis is het belangrijkste bestanddeel geworden van wat we doen en maken. Het voortbrengen en borgen van kennis, nieuwe kennis, en de capaciteit om die kennis snel te verspreiden en effectief toe te passen zijn fundamentele voorwaarden voor productiviteitsverhoging en economische vooruitgang. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe technologie. Ook de manier waarop wij de ruimte voor wonen en werken in de toekomst met elkaar willen delen, natuurlijke landschappen kunnen behouden en water de ruimte weten te geven vereist veel nieuwe kennis.

  'Bouwend Nederland' speelt daarin een centrale rol.
   
 • Het Kennisnetwerk CUR houdt zich zeer actief en intensief bezig met kennisverrijking voor aan de toekomst bouwend Nederland.
 • Wij brengen individuen, bedrijven en instellingen in netwerken samen, organiseren de doorstroming van expertise en bevorderen de kwaliteit van kennismanagement.
 • De levenscyclus van kennis wordt steeds korter. Daarvoor zorgt onder meer ICT die in alle geledingen van de economie is doorgedrongen. Gebruikers van kennis hebben daarom vitaal belang bij snelle beschikbaarheid en directe toepasbaarheid. Onze formule om de kennis- en innovatiestroom continu op een hoog peil te houden rust op al tientallen jaren op drie gedegen pijlers.

  Samenwerking

 • Programmering en uitvoering van onderzoek doen we altijd samen met kennisvragers. De behoeften van eindgebruikers zijn leidend.

Marktwerking

  Kennis moet snel beschikbaar zijn, toegankelijk en direct toepasbaar voor geheel Bouwend Nederland.

Wisselwerking

  Kennisvragers, kennistalent en kennisbezitters kunnen voortdurend bij elkaar 'inpluggen'. Dat schept een band en maakt van alle individuele bijdragen een geheel met grote toegevoegde waarde.

 • Het Kennisnetwerk CUR bestaat uit circa 3.000 individuen, ondernemingen, overheden en instellingen. Mensen en groepen die hun sporen verdiend hebben en excelleren in hun vak. Wij bieden hen een kennisklimaat waarin zij zich kunnen onderscheiden.
 • In de economie van vandaag en morgen is voortdurende aanpassing en vernieuwing een essentiële voorwaarde voor verhoging van productiviteit en concurrentievermogen.
 • Innovatieprocessen verlopen succesvoller naarmate bedrijfsleven en overheid beter zijn ingebed in een dynamische en technologisch hoogstaande kennisomgeving. Het Kennisnetwerk CUR biedt die omgeving.
 • Wij scheppen ruimte. Ruimte voor vernieuwend bouwen. Ruimte voor beter bodemgebruik. Ruimte voor behoud van landschap en omgaan met water. Ruimte voor fascinerende visies en innovatieve concepten voor de inrichting van Nederland. Ons werkterrein is civiele techniek in de volle breedte; de ordening en inrichting van ruimte. Dat kan de bouw betreffen (B&U), de droge en natte infrastructuur (GWW), bodemkwaliteit, kwaliteit van de leefomgeving, milieu- en natuurbouw. Steeds vaker komen daarbij ook sociaal-economische en culturele aspecten aan de orde.

  Het maatschappelijk belang bij kennis en ontwikkelingsimpulsen op bepaalde gebieden kan zo groot zijn dat collectieve middelen beschikbaar worden gesteld om speciale programma's op te zetten. De programmabureaus COB, SKB en Habiforum/EMR zijn met steun van zulke collectieve middelen (ICES-gelden) in het leven geroepen. Ze hebben hun eigen inhoudelijke oriëntatie, maar maken als netwerkpartners deel uit van het Kennisnetwerk CUR en werken volgens dezelfde, beproefde formule.

 

..... en meer

 

 

..... en meer

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer

 


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2021 bouwweb