Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

12 januari 2003

Eerste molens in Schermer klaar voor restauratie

De aanpak van de karakteristieke Noord-Hollandse binnenkruiers in de Schermer is mogelijk dankzij een subsidie van 2,3 miljoen euro van het Rijk en het VSB-fonds.

Eind oktober vond de officiële overdracht van de subsidieaanvraag plaats en nu al zijn alle elf bestekken klaar. Volgens J. F. van Zon, voorzitter van de Stichting Schermer Molens was dat mogelijk door de inzet van een buitengewoon gemotiveerd bestuur en zijn leden.

Elk van de elf molens wordt apart aanbesteed. De firma Poland en Zoon voert het eerste restauratiewerk uit en bereidt de werkzaamheden ten behoeve van molen E op dit moment voor.

Van Zon: "Tegelijkertijd vindt bovendien de aanbesteding van molen M plaats en eind februari van molen G."
Volgens hem is haast geboden omdat de restauratiewerkzaamheden in drie jaar moeten zijn afgerond. En dat is het gevolg van de belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie die inhoudt dat het totale bedrag in de periode van 2003 tot 2005 moet zijn besteed. "In 2004 zijn de volgende drie molens aan de beurt en de resterende vijf komen in 2005 aan bod", aldus Van Zon.
Van enkele molens komt het fundament tijdens de restauratie voor het eerst sinds 1634 bloot te liggen. Het is daarom mogelijk dat de stichting als gevolg van onvoorziene gebreken, voor extra uitgaven komt te staan. Toch vertrouwt Van Zon er op het totale besteedbare krediet met niet meer dan één tot twee procent te overschrijden.

Nog elf Schermer molens resteren van de 54 windmolens die in 1634 het toenmalige Schermeer droogmaalden. De Schermer, even ten oosten van Alkmaar is een typische droogmakerij uit de zeventiende eeuw.
Door de tijdgeest ingegeven, ontstond het ontwerp van een rechtlijnig verkavelingspatroon geïnspireerd op de schoonheidsidealen van de Oudheid en de Renaissance.
De polder met een oppervlakte van ongeveer vijfduizend hectare is ingedeeld in zuivere vierkante en rechthoekige kavels en verdeeld door vaarten en tochten die loodrecht op elkaar staan.
Een bijzonder aspect van de polder is dat een deel van het oorspronkelijke bemalingssysteem bewaard is gebleven. Voor zover ze ontbreken brengt de stichting in dat kader de vijzels in de molens terug, om alle molens weer maalvaardig te krijgen.
De molens in de Schermer zijn al sinds de jaren zestig rijksmonument.
Na de restauratie wil de Rijksdienst voor de Monumentzorg de Schermer voordragen als beschermd gezicht op grond van de Monumentenwet 1988, en op termijn wellicht nomineren als werelderfgoed zoals de Beemster.

[bron: www.cobouw.nl]


 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl