Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

28 maart 2003

CPB: ECONOMISCH HERSTEL MOEIZAAM EN ONZEKER

De verwachte economische groei in Nederland blijft in 2003 en 2004 duidelijk achter bij de gemiddelde groei voor de Europese Unie. Belangrijkste oorzaak is de verslechterde concurrentiepositie van Nederland.

'Het nieuwe kabinet begint onder een economisch moeilijk gesternte.' Dat zei directeur Don van het Centraal Plan Bureau (CPB) bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2003. Bij aanhoudende internationale spanningen sluit het planbureau een krimp van de Nederlandse economie in 2003 niet uit.

Economische groei
Het CPB gaat voor 2003 uit van een economische groei van 0,75% van het BBP). In 2004 stijgt de groei naar 1,75% BBP. Daarmee blijft de groei in Nederland achter bij het Europese gemiddelde, dat voor deze jaren op 1,5% en 2,75% wordt geraamd. Als belangrijkste oorzaak wijst het planbureau op de lagere groei van de export als gevolg van de verslechterde concurrentiepositie van Nederland.

De concurrentiepositie staat al enkele jaren onder druk door de hoge arbeidskosten. Hoewel het CPB verwacht dat de lonen dit jaar matig zullen stijgen blijven de arbeidskosten toenemen door de sterk stijgende pensioenpremies.

Werkloosheid
Het CPB noemt de situatie op de arbeidsmarkt 'allesbehalve rooskleurig'. Het aantal vacatures is in hoog tempo geslonken. Daarnaast verwacht het CPB dat de werkgelegenheid verder afneemt, omdat werkgevers in de afgelopen jaren extra personeel hebben vastgehouden met het oog op de krappe arbeidsmarkt en in de hoop dat de economie snel zou aantrekken.

In de verwachting van het CPB stijgt de werkloosheid in 2003 tot 415.000 en in 2004 tot 490.000 mensen. Eind 2002 waren 302.000 mensen werkloos.

Het sombere scenario
Het CPB is in het CEP 2003 uitgegaan van een korte oorlog in Irak, gevolgd door een spoedig economisch herstel. Omdat de onzekerheid over de internationale ontwikkelingen groot is, heeft het planbureau ook een somber scenario opgesteld, waarbij de internationale spanningen (oorlog en dreiging van terrorisme) langer aanhouden.

Het sombere scenario leidt onder meer tot een stijging van de olieprijzen en een daling van het consumenten- en producentenvertrouwen. In dit scenario krimpt de Nederlandse economie in 2003 met 0,5% BBP. De werkloosheid zou dan oplopen tot 560.000 mensen in 2004.

Het Centraal Economisch Plan
In het CEP 2003 is uitgegaan van de beleidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het strategisch akkoord van het kabinet-Balkenende. De verwachtingen gelden bij ongewijzigd beleid. Dit betekent dat de beleidsmaatregelen van het nieuwe kabinet nog consequenties kunnen hebben voor de verwachtingen van het CPB.

Het CEP is een jaarlijks rapport van het CPB. Het rapport beschrijft de belangrijkste economische ontwikkelingen van het lopende en het volgende jaar. De cijfers gelden ook als uitgangspunt bij de opstelling van de rijksbegroting voor het volgende jaar. Het volledige CEP 2003 verschijnt op 10 april.

Bron:
Persbericht CPB

Meer informatie:
Inleiding CEP 2003 (pdf) 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl

 

De oudste bouwsite van Nederland (1995)
Copyright © Bouwweb. All rights reserved.