Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

19 april 2003

Wanbetaling: Werknemers lopen 9 miljoen euro aan reisuren mis

Bij FNV Bouw komen onrustbarend veel klachten binnen over laksheid en onwil van bedrijven om de rechtmatige reisuren van werknemers uit te betalen. FNV Bouw duldt geen gesjoemel met de bouw-CAO en daagde eerder een vijftal bedrijven voor de rechter. Eind 2002 won de bond de rechtszaken tegen Strukton Betonbouw BV, Strukton Bouwprojekten BV en Janssen Groesbeek. Strukton Betonbouw BV heeft het achterstallig reisgeld inmiddels uitgekeerd. Strukton Bouwprojekten moet binnen 20 dagen (voor 27 april a.s.) overgaan tot betaling en Janssen Groesbeek traineert de boel.

De zaak tegen SGB Holland loopt nog en in het geschil met HBG bepaalde de rechter dat in 2001 de CAO niet is nageleefd. HBG gaat nu per individuele werknemer de reisuren over 2001 alsnog berekenen en uitbetalen. Naar verwachting zal de bond ruim 9 miljoen euro terugvorderen bij bedrijven die in gebreke blijven. Een schrikbarend hoog bedrag, temeer omdat de FNV Bouw het vermoeden heeft dat het om een veelvoud gaat hiervan Werknemers lopen de miljoenen mis doordat bedrijven eigen regelingen treffen die volgens eigen zeggen gelijkwaardig zijn aan de afspraken in de bouw-CAO. Zo komt het voor dat lagere bedragen worden uitbetaald met het argument dat er in de prestatietoeslag reisuren zijn ingebouwd.

Enkele bedrijven passen na aandringen van FNV Bouw en zonder juridisch stappen nu wel de bouw-CAO toe en maken herberekeningen over 2001 en 2002. Voorbeelden hiervan zijn BAM, Reitsma en Van Hattum en Blankevoort. Alle werknemers die vallen onder Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling zouden ook een nabetaling over 2001 en 2002 moeten ontvangen maar deze uitbetaling loopt erg stroef.

Sommige bedrijven verlenen echter geen medewerking en weigeren pertinent de werknemers te betalen waar zij recht op hebben. Hendriks Coppelmans Uden bv spant hierin in negatieve zin de kroon. Bij Hendriks Coppelmans zijn 3 verschillende reisurenregelingen in gebruik deels gebaseerd op individuele afspraken. Dat is sinds 1 januari 2001 niet meer toegestaan. Verder is FNV Bouw van mening dat het te gek voor woorden is dat werknemers die met de auto komen een bromfietsvergoeding krijgen. Als klap op de vuurpijl betaalt Hendriks Coppelmans geen chauffeurstoeslag uit. Volgens het bedrijf uit Uden zijn deze chauffeurs niet bekend. Maar via de carpoolovereenkomsten (noodzakelijk voor de belastingdienst) heeft FNV Bouw kunnen aantonen dat die wel degelijk bekend zijn.

Zo probeert Hendriks Coppelmans aan alle kanten onder de CAO uit te komen. Werknemers worden onder het CAO-niveau betaald aan reisuren en reiskosten. Een aanfluiting voor ieder serieus bouwbedrijf.

FNV Bouw eist een nabetalingsregeling voor werknemers die aan reisuren en reiskosten over beide jaren tekort zijn gekomen. Indien gekozen wordt voor een afwijkende regeling bij Hendriks Coppelmans dan moet deze nieuwe reisuren-regeling aan alle eisen van de bouw-CAO. FNV Bouw duldt niet dat de reisurenregeling misbruikt wordt voor een betere concurrentiepositie van bedrijven. Niet over de ruggen van werknemers.

bron: FNV Bouwnieuws


 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl