Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

23 april 2003

BouwNed bestraft vooroverleg met royement

Bouwbedrijven waarvan bewezen zou worden dat zij ook nu nog deelnemen aan verboden vooroverleg, zullen door BouwNed uit de vereniging worden gezet. Dit heeft BouwNed-voorzitter Hans Bodewes meegedeeld in reactie op de discussie rond vermeende bewijzen die de NMa bij bedrijfsinvallen zou hebben aangetroffen.
Vorige week meldde minister Kamp van VROM in de Tweede Kamer, dat de NMa bewijzen had gevonden dat sommige bouwbedrijven het vooroverleg gewoon voortzetten. AVBB-voorzitter Brinkman heeft inmiddels uitgelegd dat het vermoedelijk om een misverstand gaat en dat de NMa te snel conclusies heeft getrokken.

Volgens de heer Bodewes wordt de positie van een brancheorganisatie voor een groot deel bepaald door haar geloofwaardigheid. Wij kunnen niet tolereren dat de geloofwaardigheid van de grootste ondernemersorganisatie in de bouw wordt ondermijnd door bedrijven die wensen te volharden in onwettige praktijken.

Daarom heeft BouwNed inmiddels een harde beleidslijn ontwikkeld, waarmee sancties kunnen worden getroffen tegen bedrijven die zich niet houden aan de kernwaarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij haar oprichting in juni vorig jaar, heeft BouwNed in haar statuten vastgelegd dat de bijna 4.000 lidbedrijven verplicht zijn de belangen van de bouwnijverheid niet te schaden en zich te gedragen zoals een verantwoord handelend ondernemer betaamt.

Bodewes: Dat betekent dat BouwNed zich erop voorstaat een vereniging van bonafide bedrijven te zijn. Wij hebben een officiële Bestuursverklaring opgesteld, waarin het bestuur er op voorhand van uit gaat dat ons ledenbestand uit integere ondernemingen bestaat. Indien van individuele lidbedrijven het tegendeel wordt bewezen, dan zijn zij bij BouwNed niet langer welkom.*

BouwNed heeft haar leden de afgelopen maanden uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop de vereniging inspeelt op de bevindingen van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Drie weken geleden hebben alle lidbedrijven een brief van de voorzitter ontvangen, waarin zij nogmaals zijn gewezen op de statuten en waarin ook de Bestuursverklaring onder de aandacht is gebracht. Voorts werden de leden dringend opgeroepen een bedrijfscode met gedragsregels in te voeren en na te leven. Overtredingen van deze code worden onderworpen aan het sanctiebeleid van de onafhankelijke Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), die thans in oprichting is.

Maar BouwNed gaat nog een stap verder door in wezen alle lidbedrijven onder de jurisdictie van de stichting te brengen. Klachten over lidbedrijven zullen of zij nu wel of niet over een eigen bedrijfscode beschikken altijd aan deze stichting worden voorgelegd. Vervolgens zal het BouwNed-bestuur de door de stichting geadviseerde sancties als bindend overnemen.

Wij hoeven echter niet te wachten tot de SBIB is opgericht, aldus de heer Bodewes. Als vóór die tijd mocht blijken dat een lidbedrijf zich niet aan de wet heeft gehouden, dan zal ons bestuur niet aarzelen passende maatregelen tegen dat bedrijf te nemen. De positie van BouwNed is volstrekt helder: wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een cultuuromslag. Dat houdt in, dat het echt afgelopen moet zijn met de praktijken uit het verleden op het gebied van prijsafspraken en werkverdeling. Wie daarin niet mee wil gaan, hoort niet bij ons thuis.

[meer info: BouwNed]


 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl