Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

7 mei 2003

BouwNed gaat vitaliteit midden- en kleinbedrijf bevorderen

Het midden- en kleinbedrijf in de bouw kan zijn positie verbeteren door aan strategie-ontwikkeling te doen en beter in te spelen op kansen en bedreigingen. Ook klantgericht werken, kennis van de lokale markt, scholing van personeel en kennis over regelgeving en procedures zijn zaken waarmee het mkb in de bouw zich kan versterken.

Dit blijkt uit een analyse die BouwNed heeft gemaakt van de positie van het midden- en kleinbedrijf in de bouw. Als grootste ondernemersorganisatie in de bouw verricht BouwNed regelmatig onderzoek naar het reilen en zeilen van de bouwsector, met daaraan gekoppeld aanbevelingen en ondersteuningsprogramma's voor de diverse categorieën bouwbedrijven, van klein tot groot. Strategie-ontwikkeling is voor grotere bedrijven uiteraard net zo belangrijk als voor het midden- en kleinbedrijf, maar krijgt in de laatstgenoemde categorie vaak nog te weinig aandacht.

Het mkb vertegenwoordigt maar liefst 97% van het aantal bedrijven, 64% van het aantal arbeidsjaren en 55% van de omzet in de bouwsector. Om die reden vindt BouwNed het belangrijk de vitaliteit van het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. De strategieën die BouwNed heeft ontwikkeld zijn gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die voortvloeien uit de kenmerken, ontwikkelingen en trends in de bouwmarkt.

Naast de algemene aanbevelingen voor het mkb, is het volgens BouwNed van belang dat het kleinbedrijf zich specifiek richt op het behalen van een kwaliteitslabel en zich specialiseert op een onderdeel van het bouwproces of op een product. Ook samenwerking met andere bedrijven is verstandig, niet alleen in projecten maar ook op het gebied van stafdiensten. Voorts is het zinvol tijdig te zorgen voor opvolging of - wanneer nodig - tijdelijke vervanging van de directeur-eigenaar.

Voor het middenbedrijf is het belangrijk een duidelijke keuze te maken welke markt(en) men wil bedienen en welke producten men wil leveren. Maar wel met de flexibiliteit binnen de organisatie om de koers te verleggen wanneer de marktomstandigheden daar om vragen. Via samenwerking kan men zich sterker maken om in aanmerking te komen voor grotere bouwwerken. Verder is het verstandig als middenbedrijf een totaalproduct te kunnen leveren en zich de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, prefabricage en bouwprocesinnovatie eigen te maken.

BouwNed biedt het midden- en kleinbedrijf alle ondersteuning bij het invullen van deze aanbevelingen. Daarbij kan men denken aan het signaleren van kansen en bedreigingen waarop de bedrijven kunnen inspelen, het inhoudelijk ondersteunen van klantgericht werken, het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en het aanbieden van scholingsmogelijkheden. Bovendien geeft BouwNed toelichtingen op regelgeving, vergunningenbeleid en bestemmingsplanprocedures en dringt zij bij overheden voortdurend aan op vermindering van de regeldruk.

BouwNed stimuleert ondernemers in het kleinbedrijf om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en daarmee een kwaliteitslabel te verwerven. De voordelen van specialisatie zullen onder de aandacht worden gebracht, bedrijven worden geholpen bij het oplossen van hun gebrek aan stafdiensten en men wordt aangespoord de bedrijfsopvolging tijdig te regelen. Ook is BouwNed, via het project "BouwLokalen", actief betrokken bij kennisoverdracht op het gebied van innovatie.

BouwNed zal de middenbedrijven stimuleren continu aan strategie-ontwikkeling te doen ten aanzien van markt en product. Bovendien kunnen deze bedrijven groepsgewijs ondersteund worden bij de implementatie van innovatieve processen en producten.

[meer info: www.bouwned.nl en www.bouwweb.nl ]

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl