Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

22 mei 2003

Verandering sleutelwoord bij E-Business in de bouw  -  BouwNed

Succesvolle toepassing van E-Business in de bouw vraagt om een verandering van zowel de bestaande werkwijzen en procedures als van de gebruikers. ICT binnen bouwbedrijven blijft nu hoofdzakelijk beperkt tot het automatiseren van de huidige manier van werken. Dat heeft tot gevolg dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de kracht en mogelijkheden van E-Business, zoals informatie-uitwisseling en -integratie. Bedrijven dreigen daarmee op achterstand te raken.

Deze conclusies worden getrokken in het onderzoeksrapport "E-Business in de bouw; een gids voor bouwbedrijven op zoek naar de toepassingen van het internet". Het onderzoek werd verricht door RRBouw, de researchstichting van BouwNed en is gehouden in het kader van het BouwNed-project DIGIbouw. In dit project hebben bouwbedrijven kennis en ervaring uitgewisseld op het gebied van de implementatie van ICT-toepassingen in het bouwproces.

Toenemende logistieke eisen, complexere opdrachten of kortere bouwtijden stellen steeds hogere eisen aan informatie-uitwisseling en communicatie en vergen goede ondersteuning door ICT. Een bouwonderneming die niet adequaat reageert op deze ontwikkelingen zet zichzelf op achterstand. Bouwbedrijven moeten daarom bereid zijn om veranderingen door te voeren. Veranderen van menselijk handelen kan eenvoudig zijn als de aangeboden oplossing goed werkt en het voor de betrokkenen helder is wat de voordelen zijn, zo stellen de onderzoekers.

De studie beschrijft de kansen en mogelijkheden van het gebruik van elektronische communicatie bij zakelijke transacties in het bouwproces. De stand van zaken ten aanzien van E-Business in de bouw wordt in kaart gebracht en er wordt beschreven hoe een bouwbedrijf eenvoudig kan beginnen met E-Business. Hiertoe worden elementen voor een concreet stappenplan aangereikt. Ook bevat de publicatie een Quick-scan, een instrument dat bouwbedrijven snel inzicht geeft in de toegevoegde waarde van E-Business voor hun specifieke situatie. De toepassingsgebieden die aan de orde komen zijn: opdrachtgeversondersteuning, individuele klantbenadering, kennismanagement, documentmanagement, elektronisch inkopen, elektronisch uitbesteden en projectwebs.

Uit het onderzoek komen vijf kritische succesfactoren naar voren voor E-Business in het bouwbedrijf: beheersing van interne processen en documenten, gegevensbeheersing en informatievoorziening, technische voorbereiding, klantgerichtheid en samenwerking met derden. Om de integrale toepassing van E-Business succesvol te laten zijn, is het cruciaal dat zoveel mogelijk partijen uit het bouwproces deelnemen. Naast de inzet van afzonderlijke bouwbedrijven zelf, is ook een branchebrede aanpak op het gebied van standaardisatie noodzakelijk.

BouwNed wil hierbij een katalysator en sturende factor zijn. Dat gebeurt onder andere binnen de stichting Bouw Afspraken Stelsel (BAS), waarin alle partijen in de bouwkolom werken aan een standaard waarmee de voor het bouwproces benodigde gegevens integraal en digitaal zijn uit te wisselen.

[meer info: BouwNed - bouwweb]


 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl