Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 juli 2003

Vrom: geen structurele problemen met balkons

Er bestaan geen structurele problemen met balkons in Nederland.VROM adviseert de gemeenten wel om onderzoek te doen naar bepaalde balkons. Doel hiervan is het uitsluiten van ongelukken zoals in Maastricht en het versterken van vertrouwen van de burgers in de veiligheid van balkons. Het advies is een van de voorzorgmaatregelen die voortkomen uit het onderzoek van de VROM-Inspectie naar het ongeluk in Maastricht. Dit onderzoek was vooral gericht op de bestuursrechtelijke aspecten van het ongeluk. Minister Dekker van VROM heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Oorzaken
Uit het Inspectie-onderzoek naar de oorzaken blijkt dat bij de bouw van het appartementencomplex in Maastricht op cruciale onderdelen is afgeweken van het bouwplan. Zo is de balkonplaat op de begane grond aanzienlijk dunner uitgevoerd dan in het bouwplan was aangegeven en is de positie van de kolom gewijzigd. Het ongeluk is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het bezwijken van de ondersteuning van de kolom. De vergunninghouder (projectontwikkelaar) heeft de wijzigingen ten opzichte van de verleende bouwvergunning niet bij de gemeente ingediend. Verder blijkt dat de gemeente er onvoldoende van op de hoogte was dat er niet conform de bouwvergunning werd gebouwd.

Voorzorgmaatregelen
De gemeenten wordt geadviseerd hun onderzoek vooral te richten op balkons en galerijen, waarbij de betonplaten niet aan één of meer randen over de hele lengte worden ondersteund, maar slechts op één of enkele punten. In de brief aan de gemeenten staat een aantal adviezen voor de inrichting van hun onderzoek, zoals de selectie en de manier van controleren. In de brief benadrukt de minister dat er - voor zover nu bekend - geen sprake is van structurele problemen met balkons in Nederland.

Mochten gemeenten tijdens hun onderzoek onveilige constructies aantreffen dan moeten ze terstond maatregelen nemen om de veiligheid van bewoners en passanten te waarborgen. Daarnaast wordt gevraagd dit soort gevallen aan de VROM-Inspectie te melden.

Verder wordt samen met de VNG bekeken of er naar aanleiding van het ongeluk met de balkons verdere maatregelen nodig zijn om in het algemeen de uitvoering van de vergunningverlening en het toezicht door de gemeenten te verbeteren. Daarnaast zal de minister brieven sturen naar de koepels van aannemers, constructeurs en projectontwikkelaars om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van bouwwerken.

Veiligheid
De VROM-Inspectie heeft in de dagen vlak na het ongeluk de maatregelen om de veiligheid van de bewoners van het appartementencomplex en van passanten te garanderen onderzocht en heeft geconcludeerd dat deze voldoende waren. Wel zal de Inspectie, ook op basis van de uitkomsten van de andere (nog lopende) onderzoeken, de vinger aan de pols houden en blijven kijken of er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Bron: vrom

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl