Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

19-8-2003

Scherpere concurrentie: arbo het kind van de rekening ?

De komende jaren zullen tienduizenden banen in de bouw verdwijnen, zegt voorzitter Elco Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in het Financieele Dagblad van maandag 30 juni jl. Brinkman verwacht een scherpere concurrentiestrijd.

Enerzijds is dat het gevolg van de verslechterde conjunctuur, anderzijds speelt de parlementaire bouwenquête de bouwnijverheid parten. De enquête heeft de marktverhoudingen veranderd, meent Brinkman. Na een periode van ongeoorloofde afspraken is er nu weer sprake van ‘eerlijke’ concurrentie.
Door die eerlijke (lees: grotere) concurrentie zal nu voor veel bedrijven een uitermate goede overlevingsstrategie noodzakelijk zijn. In de praktijk zal dat vaak neerkomen op besparingen op de kosten van bijvoorbeeld materialen. Maar ook zullen bezuinigen op de kosten van de arbeidskracht hier en daar onontkoombaar zijn. Toch zal dat voor veel bedrijven het laatste redmiddel zijn. Zij zullen eerst gaan zoeken naar andere kostenposten. Zoals die van de arbeidsomstandigheden misschien?

Verwerpelijk

Natuurlijk kost het verbeteren van de arbeidsomstandigheden geld. En niet altijd zie je het directe resultaat van een veiligheidscursus of de aanschaf van een arbovriendelijk hulpmiddel. Sterker nog, soms ondervindt het voorbeeldige bedrijf nadeel van zijn goedbedoelde inspanningen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Collega-bedrijven die het met de veiligheid niet zo nauw nemen, kunnen goedkoper werken en maken zo meer kans opdrachten te verdienen.

Ik heb al eerder in mijn bijdragen aan deze krant geschreven dat het gebruiken van de arbeidsomstandigheden als concurrentiemiddel een slecht uitgangspunt is. Nu dit onder druk van de verslechterende economische omstandigheden misschien verleidelijk wordt, vind ik het niet minder verwerpelijk.

Beknibbelen

De verwachte hardere concurrentie in de komende jaren zie ik als een serieuze bedreiging voor het huidige niveau van de kwaliteit van de arbeid. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om te komen waar we ons nu bevinden; in een opgaande lijn. De ongevallen nemen af, het ziekteverzuim ligt precies op het landelijke gemiddelde en het bewustzijn onder werknemers omtrent het belang van de veiligheid en gezondheid vertoont een opgaande beweging.
Nu beknibbelen op de kosten van scholing, veiligheidsmaatregelen en mensen die zich met de veiligheid bezighouden, breekt datgene af wat gedurende jaren zorgvuldig is opgebouwd. Dat zou een desastreuze ontwikkeling zijn. Niet alleen ontstaat daarmee een grote kans dat het ziekteverzuim en het aantal ongevallen stijgen, óók doen slechte arbeidsomstandigheden afbreuk aan het imago van de bedrijfstak, terwijl het er juist om gaat het imago te verbeteren. Want een goed imago bevordert de aantrekkelijkheid van de sector voor potentiële instromers.

Bezuinigen op de arbeidsomstandigheden zet bijna zeker een dergelijke negatieve trend in. Die kan jaren gaan duren. En komt hierin over enkele jaren wellicht een kentering, dan zal het nog eens jaren duren voordat het huidige niveau van de arbeidsomstandigheden weer is bereikt. Een negatieve lijn zal op de lange termijn hoe dan ook meer kosten met zich meebrengen dan dat korte-termijnbesparingen op de arbeidsomstandigheden vandaag de dag opleveren.

Committeren

In de afgelopen jaren hebben werkgevers en werknemers in de CAO afspraken gemaakt over de veiligheid en gezondheid. Samen met de overheid zijn ook nog arboconvenanten afgesloten. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren. Alle partijen die zich hebben gecommitteerd aan de goede uitvoering van deze afspraken, zouden zich hieraan ook moeten blijven committeren en niet bezwijken onder de druk van de economische omstandigheden. De overheid, maar ook individuele werkgevers en werknemers moeten voortdurend één doel voor ogen hebben: de veilige en gezonde werkplek, recessie of niet.

Cees van Vliet
Algemeen directeur Arbouw
in Amsterdam

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl