Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

26 -8-2003

Regen kan leiden tot instabiliteit dijken veengebied

GeoDelft is gealarmeerd door de dijkdoorbraak in Wilnis. Het nationale advies- en kenniscentrum op het gebied van geotechniek werd gisterochtend om half zes gebeld door de Dienst Waterbeheer en Rioleringen (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht met de vraag direct ter plekke te komen assisteren. Daarnaast doet Geodelft op eigen initiatief ook onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak.
Voor zover nu is achterhaald, gaat het in het gebied rond Wilnis om veenkaden. De ondergrond bestaat ook uit veen. Vroeger werden de kades opgebouwd met het materiaal dat ter plekke aanwezig was. Alle andere materiaal is zwaar en zou tot extra inklinking leiden waardoor weer extra ophoging nodig zou zijn. In een veengebied zijn veenkades praktisch gezien dus de beste oplossing.

Veen is echter een materiaal met specifieke eigenschappen. Het is wel licht, maar als het uitdroogt wordt het nog een stuk lichter. Het zou volgens Stoutjesdijk kunnen zijn dat het gewicht van het uitgedroogde dijklichaam zoveel is afgenomen dat geen tegendruk meer kon worden geleverd om de kracht van het water aan de buitenzijde van de dijk op te nemen. Dat zou het zijdelings opschuiven van een deel van de dijk verklaren.

Ook dr.ir. S. van Baars van de Technische Universiteit Delft noemt droogte als een waarschijnlijke oorzaak van de dijkdoorbraak. Samen met zijn collega ir. J. Oostveen doet hij momenteel in Wilnis onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak. Zij spitsen hun onderzoek toe op achterhalen van de glijvlakken. Dat kan aangeven wat er precies is gebeurd.

P. van Rooy, verbonden aan het Rathenau Instituut in Den Haag, geeft aan dat behalve droogte ook intensieve bekabeling van de kade kan hebben meegespeeld bij de dijkdoorbraak in Wilnis. Volgens hem staan de waterschappen erg zwak tegenover bedrijven die kabels willen leggen in dijken sinds in 1989 de Telecommunicatiewet is aangenomen. Van Rooy kent overigens nog geen gevallen van dijken die het hebben begeven als gevolg van schade die is veroorzaakt door kabelaars.

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl