Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

28 augustus 2003

GIW wil prestatienorm voor arbitrageloket

Directeur Dijkhuizen van het GIW wil afspraken maken over de hoeveelheid werk die door het nieuwe arbitrageloket wordt verzet en de doorlooptijd van arbitragezaken.

"Het wordt dan toetsbaar wat we doen. Kopers en aannemers betalen ervoor, dus we zullen onze prestaties ook inzichtelijk moeten maken", motiveert Dijkhuizen zijn plannen.

Het arbitrageloket, dat naar verwachting in het voorjaar van 2004 officieel de lucht in gaat, moet alle problemen die betrekking hebben op de koop- en aannemingsovereenkomst van een woning met GIW-certificaat, sneller oplossen. Van alle nieuwbouwwoningen heeft 85 procent zo’n kwaliteitskenmerk.

Het loket moet de arbitrageprocedures voor consumenten en producenten op de koopwoningmarkt vereenvoudigen. Onder de oude regelingen zijn er twee instanties waar koper en aannemer bij een meningsverschil over de oplevering naar toe moeten. Voor problemen die onder het garantiecertificaat van het GIW vallen, wordt de arbitrage ook bij deze organisatie afgehandeld. Alle andere problemen worden door de Raad van Arbitrage voor de bouw beslecht. Het loket maakt hier een einde aan en bundelt alle opleveringsgeschillen in één instituut.

Vooruitlopend op het loket introduceert het GIW een aangepast modelcontract voor koper en aannemer. Nieuwe wetgeving die per 1 september van kracht wordt en de positie van de koper versterkt, maakt aanpassing van de huidige versie noodzakelijk. Dijkhuizen: "Alle koopcontracten moeten aan de nieuwe wet voldoen. Als aannemers zelf aan de slag gaan, hanteert iedereen straks verschillende afspraken. Dat wordt een chaos. Met de bijgewerkte contracten werkt de hele branche wat GIW-woningen betreft volgens hetzelfde model en is er rust aan het front."

Vijf procent

De koper van een nieuw huis krijgt vanaf deze week een steuntje in de rug van de Nederlandse wetgever. Zo mag hij vanaf 1 september 5 procent van bouwsom als onderpand achterhouden. Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), dat 85 procent van de nieuwbouwwoningen van een certificaat voorziet, wil met een opleveringsarbitrage de juridische procedures die uit de wetswijziging kunnen volgen in de hand houden.

"We bestrijken nu het hele proces. Van koop tot en met bewoning". Directeur Nico Dijkhuizen van het garantie- en arbitrage-instituut GIW is een tevreden man. Om de koppen van de koper en aannemer al in een vroeg stadium
bij elkaar te houden, biedt zijn organisatie vanaf 1 september een snelprocedure aan. Van deze snelle procedure kan gebruik worden gemaakt in de drie maanden die volgen op de oplevering van een nieuwe woning, daarna gaat de GIW-garantie in.

Als het nieuwe huis klaar is, lopen koper en aannemer samen door het pand. Wanneer er zaken niet in orde zijn, worden die genoteerd en als alles verder goed gaat, verholpen of gerepareerd. Maar als er onenigheid ontstaat tussen beide partijen en de kloof onoverbrugbaar dreigt te worden, kan de hulp worden ingeroepen van een arbiter van het GIW.

Om het conflict op te lossen komt de arbiter op de locatie langs. Hij kijkt rond in de nieuwe woning beoordeelt de discussiepunten en probeert te bemiddelen. Lukt het niet om zo tot een oplossing te komen, dan doet hij in de regel binnen zes weken uitspraak. "En die is bindend", stelt Dijkhuizen met nadruk.

Depot

De snelprocedure is door het GIW in elkaar gesleuteld omdat deze maand een nieuwe wet van kracht wordt die de koper het recht geeft om 5 procent van de bouwprijs van de woning bij de notaris in depot te storten. Het bedrag wordt pas uitbetaald als de aannemer al zijn verplichtingen is nagekomen.
Een scenario doemt algauw op waarbij het geld maanden- en soms jarenlang wordt vastgehouden omdat de procedures over de opleveringsgeschillen nog niet zijn afgerond. Op zijn zachtst gezegd een vervelende situatie. De bouwer moet zo eindeloos wachten op de laatste betaling en de woonconsument wordt onnodig op kosten gejaagd. De snelle arbitrage moet zo’n patstelling voorkomen.
Worden de meningsverschillen niet binnen de termijn van drie maanden opgelost, dan komen de in onmin verkerende aannemer en zijn opdrachtgever bij het GIW terecht.

In het GIW-model van de koop- en aanneemovereenkomst is vastgelegd dat het geld dat wordt achtergehouden wel in verhouding moet staan tot het probleem. "Kost een huis bijvoorbeeld 150.000 euro dan kan de koper 5 procent, dat is 7.500 euro, bij de notaris in depot vastleggen. Maar bedraagt de financiële omvang van het geschil niet meer dan 1500 euro, dan moet hij 6000 euro van het geld direct betalen", legt Dijkhuizen uit. De rest van het bedrag komt vrij zodra het geschil is opgelost.


Postbus

De organisatie rond het arbitrageloket, dat de procedures rond de oplevering van koopwoningen verder moet stroomlijnen, is nog niet helemaal rond. Dijkhuizen: "Daar vindt nog bestuurlijke afstemming over plaats. In het voorjaar van 2004 moet de stichting die het loket gaat huisvesten er zijn".
De nieuwe organisatie krijgt een eigen reglement, zodat alle zaken op dezelfde manier worden behandeld, een eigen logo en een apart bestuur. Administratieve en organisatorische ondersteuning krijgt het loket van het GIW dat zijn kantoor in Rotterdam heeft. De zaken worden afhankelijk van hun aard behandeld door arbiters van het GIW of de Raad van Arbitrage die ieder zo hun eigen specialisme hebben.
Vanaf juli volgend jaar functioneert het instituut van Dijkhuizen als postbus van het nieuwe loket. "Iedereen kan zijn stukken naar Kruisplein 25 sturen. Wij zorgen voor de afhandeling en sturen ze naar de arbiters door", legt de GIW-directeur uit wat hij daar onder verstaat.

Bron: Cobouw

[meer info: Cobouw - GIW Garantie Instituut Woningbouw - bouwweb]

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl