Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

1 september 2003

Ondergrond en droogte oorzaak dijkdoorbraak in Wilnis

De samenstelling van de ondergrond en de aanhoudende droogte zijn de oorzaak geweest voor de dijkdoorbraak in Wilnis.
De droogte heeft de veendijk lichter gemaakt. Vervolgens is de uitgedroogde dijk naar achteren geschoven door de verminderde druk op de bodem. Tot die voorlopige conclusie komen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en deskundigen van Geo Delft.


Unieke situatie

Volgens Dijkgraaf J. de Bondt is er sprake van een unieke situatie. "Dit is nooit eerder gebeurd. Het gaat niet om een normale dijkdoorbraak. Er is een compleet dijkdeel met achterliggend talud naar achteren geschoven. De samenstelling van de bodem is kennelijk zodanig dat die als glijvlak heeft gediend." Volgens de dijkgraaf zijn er nog andere conclusies mogelijk, en om die na te gaan is meer onderzoek nodig. Pas dan is er een harde conclusie mogelijk. Muskusratten, hoog waterpeil, de gasleiding in de dijk en de kleine overstroming van vorig jaar zijn volgens De Bondt echter al als oorzaak uitgesloten.

De dijk in Wilnis begaf het 's morgens vroeg. Een complete wijk kwam daardoor blank te staan, maar de uiteindelijke schade voor de bewoners viel mee. Tot nu toe zijn 350 schadeformulieren ingeleverd. Volgens burgemeester Burgman krijgen de meest schrijnende gevallen snel bezoek van een schade-expert. De dijk staat er al sinds 1880, maar volgens De Bondt is zoiets nooit eerder voorgekomen. Hij kon evenwel niet uitsluiten dat het ook op andere plaatsen zal gebeuren.

Extra inspecties

Het hoogheemraadschap houdt extra inspecties bij de 250 kilometer veendijk in de regio. Tot 2015 zal volgens het nationaal
waterakkoord 25 miljard euro geïnvesteerd worden om de dijken in heel Nederland op te hogen en te verstevigen.

De noodverordening die Burgman dinsdag nog voor de woonwijken Veenzijde 1, 2 en 3 afkondigde, is woensdag verkleind naar een smal gebied rond de doorgebroken dijk. De politie heeft daar de bevoegheid om mensen te verwijderen die zich niet aan aanwijzingen houden.

Bronnen: ANP, NOS, Volkskrant

[meer info: Gemeente De Ronde Venen - Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl