Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 oktober 2003

'Meer innoveren vereist een breuk met het verleden'

dat schrijven minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (EZ) in de Innovatiebrief 'In actie voor Innovatie' aan de Tweede Kamer. 'We moeten toe naar een kennisklimaat waarin lef en ondernemerszin worden gewaardeerd', aldus de bewindspersonen. De innovatiebrief bevat de invulling van plannen die in de begroting voor 2004 waren aangekondigd. Het kabinet neemt een aantal maatregelen om dat te bereiken.

Er moeten meer innoverende bedrijven komen:

  • er komt één informatieloket voor starters onder de naam 'TechnoPartner';
  • door meer aandacht voor het gebruik van bestaande kennis door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Investeringen in innovatie door bedrijven worden gestimuleerd:

  • er is 100 miljoen euro uitgetrokken voor uitbreiding van de WSBO-regeling (subsidie voor bedrijven die onderzoekers in dienst hebben of willen nemen);
  • er komt een nieuwe regeling (per 1 januari 2004) voor bedrijven die samen met andere partners onderzoek willen doen, daarvoor is 90 miljoen euro beschikbaar.
  • eind 2003 komen de ministeries van OCenW, SZW en EZ met een gezamenlijk plan om de tekorten aan technisch- en onderzoekspersoneel weg te werken.

Er is meer en gerichter onderzoek nodig:

  • universiteiten die helpen bij het opzetten van bedrijven, worden beloond;
  • universiteiten worden gestimuleerd octrooien aan te vragen zodat opgedane kennis beter uitgewisseld kan worden;
  • er is 200 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksinstellingen en bedrijven die langdurig samenwerken in onderzoeksprojecten;

Zo kunnen succesvolle initiatieven als de technologische topinstituten verder worden uitgebouwd.

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over een versterking van de Nederlandse economie. Het kabinet wil dat Nederland tot de Europese voorhoede gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. In 2010 wil de regering drie procent van het Bruto Nationaal Product besteden aan Research & Development.

Bron: Persbericht ministerie van EZ

meer info: Ministerie van Economische Zaken

 

 

 




Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting




Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl