Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

7 november 2003

Complete chaos bij gebruik ondergrond in Nederland


Ervaring op het gebied van regelgeving op milieugebied, zoals bijvoorbeeld bodemsaneringen, kunnen behulpzaam zijn bij het ordenen van het gebruik van de ondergrond.


Beleidsmakers op het ministerie VROM zien voor het Nederlandse ministerie een voortrekkersrol bij het opstellen van een komende Europese beleidslijn voor duurzaam gebruik van de ondergrond.
Tijdens de opening van het eerste internationale symposium ‘sustainable development & management of the subsurface’ dat tot en met vandaag duurt, sprak drs. H.G. von Meijenfeldt, directeur Bodem, Water, Landelijk gebied over de Nederlandse ervaringen met duurzaam beheer van de ondergrond.
Het symposium werd georganiseerd door Delft Cluster, de organisatie waarin zes kennisinstituten hun krachten hebben gebundeld. Doel van het symposium is om methoden en oplossingen te bespreken die kunnen leiden tot een duurzame ontwikkeling en een duurzaam beheer van de ondergrond. Het gaat dan vooral om een integrale aanpak van hoe om te gaan met risico’s gerelateerd aan meervoudig ruimtegebruik.


Ruimtegebrek
Bijna veertig aanwezigen, ruim de helft van het aantal van de deelnemerslijst van het driedaagse symposium, konden tijdens de openingslezing van directeur Von Meijenfeldt vernemen dat het ministerie van VROM zeker ervaring heeft op gebied van duurzame ontwikkeling, maar tevens dat veel nog ontbreekt.
Ruimtegebrek in onze dichtbevolkte gebieden dwingt tot gebruik van de ondergrond. Dat voltrekt zich onder meer op gebied van infrastructuur (vervoer, kabels en leidingen) maar ook bij ander soort gebruik zoals de drinkwaterbereiding en het winnen van delfstoffen (gas, zout, zand en grind).
Om ervoor te zorgen dat het te onderscheiden gebruik van de ondergrond elkaar niet verstoort, en het gecombineerd gebruik van de ondergrond op duurzame wijze gebeurt, is ordening in beleid en regelgeving een vereiste. De maatschappij begrijpt bijvoorbeeld niet dat een overheid schade laat ontstaan aan kabels en leidingen, omdat niet goed bekend is wat nu eigenlijk waar zit. De politici worstelen bijvoorbeeld met mogelijkheden voor opslag van broeikasgassen in de ondergrond of met het opslaan van radioactief afval in de bodem.


Raamwerk
Er blijkt bij wetenschappers veel kennis te bestaan op diverse gebieden van ondergrondgebruik, maar die kennis is nog niet gevat in een omvattend raamwerk waarin de duurzaamheid van dat gebruik een rol speelt. Opstellen van zo’n raamwerk zal niet eenvoudig zijn, omdat onder andere gezocht moet worden naar het goede evenwicht tussen economie en ecologie.
Het ministerie stelt VROM volgens Von Meijenfeldt een brief op voor het parlement over gebruik van de (onder)grond. Daarin worden verschillende elementen genoemd: saneringen, beschermende maatregelen en ook rechtskundige aspecten.
Een integrale aanpak in Nederland is zeker van belang gezien ook de komende Europese regelgeving op dit gebied. Nederland moet de ontwikkeling van deze richtlijnen steunen.

Op het ministerie van VROM zien beleidsmakers een rol voor het ministerie weggelegd als voortrekker bij het ontwikkeling van Europese regelgeving voor duurzaam gebruik van de ondergrond. De Nederlandse ordening van ondergrondgebruik loopt niet voorop in Europa, maar de beleidsmakers vinden dat ze met de ervaringen van de aanpak van bijvoorbeeld bodemsaneringen zeker wat te bieden hebben.

meer info: Delft Cluster

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl