Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

4 december 2003

Warmte- en koudeopslag in de grond: de stap naar het lange-termijnsucces
Ingenieursbureau Amsterdam ontvangt subsidie voor slimme oplossing

's Zomers warm water in de grond opslaan, zodat je er in de winter gebouwen mee kunt verwarmen. En vice versa. Zeer energiebesparend en milieuvriendelijk. Het kan al, de techniek is er. Maar in de praktijk van steeds intensiever grondgebruik liggen er vaak problemen rond eigendom en beheer van de bodem, die de toepassing van deze techniek verhinderen.

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) verkreeg op 1 december j.l. een subsidie van het Ministerie van VROM voor haar idee om deze problemen op te lossen.

De techniek: warmte- en koudeopslag
Warmte- en koudeopslag in de ondergrond is een inmiddels bewezen technologie met een groot potentieel voor besparing op fossiele brandstoffen. Het principe is eenvoudig. Op het moment dat er in de zomer behoefte is aan koeling van gebouwen, wordt koud water uit een watervoerende grondlaag opgepompt. Dit water wordt gebruikt om de lucht in een gebouw af te koelen. Het water, dat hierdoor opwarmt, wordt daarna weer terug in de grond gepompt en opgeslagen. In de winter vindt het omgekeerde proces plaats. Dit kan leiden tot een zeer aanzienlijke energiebesparing van 30 tot 80 procent.


Problemen bij gebruik
Een aantrekkelijke techniek dus. Maar omdat de ondergrond door ruimtegebrek steeds intensiever gebruikt wordt, gaan zich conflicten voordoen tussen partijen die zo'n warmte- en koudeopslag systeem hebben of willen aanleggen. Wat doe je bijvoorbeeld als ondergrondse warmte- en koudebronnen te dicht bij elkaar liggen en elkaar ongewenst beïnvloeden? Wie is er verantwoordelijk? Deze conflicten belemmeren een uitgebreide toepassing van het systeem én geven op termijn ook de overheid de nodige problemen.

Aanzet tot oplossing
Volgens IBA is duidelijk beleid nodig op dit gebied, zodat conflicten worden voorkomen en het gebruik van deze duurzame techniek toeneemt. IBA gaat onderzoeken hoe het huidige overheidsbeleid is vormgegeven, wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen, en gaat deze mogelijkheden toetsen aan de praktijk.

IBA zet puntjes op de i
De subsidie werd op 1 december door VROM verstrekt in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing. Uit de 186 aanvragen voor subsidie is IBA een van de 30 organisaties die subsidie ontvangen. Juist het opvullen van een ontbrekende schakel tussen een economisch interessante, duurzame techniek en een geslaagde, conflictvrije, maatschappelijke toepassing maakt dit voorstel van IBA bijzonder. Het gaat zogezegd om het zetten van de puntjes op de i.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Francoise Kraaijenzank (020-6501847) of
Marina Kapteijn (020-6501942) van de afdeling Communicatie, of met
Ruud van Doorn, manager Advies Milieu- en Grondtechniek,
Ingenieursbureau Amsterdam.

Voor meer informatie over het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing van VROM, zie www.ipsv.nl

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) is het advies- en ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam met grote expertise op het gebied van infrastructuur, verkeer, kunstwerken, milieu, stedelijk groen en inrichting van de openbare ruimte.

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl