Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

9 december 2003

EIB voorspelt: Gww verwacht massaontslagen

Uit de jaarlijkse Monitoring Infrastructuur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt dat de gww-sector komend jaar rekening moet houden met een uitgavendaling van het Rijk van bijna 300 miljoen euro.
Voor de aanleg van nieuwe projecten is 500 miljoen euro minder beschikbaar. Daar staat 200 miljoen euro extra voor onderhoud aan wegen, rail en vaarwegen tegenover.

Gevoegd bij de slechtere prijzen in met name de wegenbouw betekent dat dat de werkgelegenheid fors daalt. Bovenop de klappen die de sector dit jaar al te verwerken heeft gehad, zullen er nog eens 2500 man hun baan verliezen, vrezen de infrabouwers.

De daling van de uitgaven voor nieuwe projecten in 2004 komt vrijwel geheel voor rekening van de megaprojecten hsl-zuid en Betuwelijn. De middelen hiervoor nemen komend jaar met ongeveer eenderde af. Deze daling zet zich in de jaren daarna, als de projecten geleidelijk tot afronding komen, voort. Pas vanaf 2006 is er volgens het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) weer meer geld beschikbaar voor de aanleg van nieuwe wegen.


Druk
In een brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat doet het AVBB dan ook een dringend beroep op de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het MIT aanstaande maandag druk te zetten op alternatieve financiering van projecten. Bij gebrek aan overheidsgeld is een aantal projecten uitgesteld, waarvan het AVBB vindt dat de behoefte eraan groot is. Private (voor)financiering ligt dan in de rede.

De bouwwerkgevers zijn het volstrekt eens met minister Peijs (verkeer) dat er een accentverschuiving van nieuwe aanleg naar beheer en onderhoud heeft plaatsgevonden, alleen al om de basiskwaliteit van de infrastructuur op niveau te houden. Tegelijkertijd echter vraagt het verbeteren van de bereikbaarheid in Nederland om meer middelen dan er beschikbaar zijn. Daardoor blijft het nu nog steeds een zaak van pappen en nathouden, aldus het AVBB.

Gelukkig heeft Peijs al aangegeven open te staan voor mogelijkheden van publiek-private samenwerking en andere financieringsconstructies. Het AVBB wil dat nu concreet maken door het kabinet te vragen een beperkte lijst van projecten op te stellen die nog deze kabinetsperiode kunnen worden gestart. Daarnaast zou een deel van het geld in het Infrastructuurfonds apart gehouden moeten worden voor dit soort projecten.

Het AVBB zelf is momenteel bezig met een snel onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor infrastructuurprojecten. Begin volgend jaar wil de organisatie met de resultaten naar buiten komen.

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl