Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

11 december 2003

Bouwbedrijven somber over 2004

Veel bouwbedrijven verwachten van 2004 weinig goeds. Het aantal bedrijven dat de gang van zaken in hun eigen sector ongunstig inschat is scherp gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onder hoofdaannemers in de bouw.

De meerderheid van de bedrijven in de b&u (burgerlijke en utiliteitsbouw) schat de toekomst voor de eigen sector ongunstig in. Het percentage bedrijven met een ongunstig oordeel nam sterk toe. In de grond-, water- en wegenbouw (gww) blijkt de somberheid nog groter. Bijna geen enkel bedrijf ziet volgend jaar in de sector de zon nog schijnen. Hoewel de ondernemers de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf vaak positiever beoordelen dan die voor de sector als geheel, verwachten meer van hen dan voorheen ook een teruggang voor het eigen bedrijf. Het grootbedrijf in de gww (meer dan honderd werknemers) loopt hierbij voorop. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is wat minder pessimistisch. In de b&u heeft het aantal ondernemers met gunstige verwachtingen over de uitkomsten voor het eigen bedrijf nog wel de overhand.

De hoofdaannemers in de b&u realiseren dit jaar een omzetdaling maar verwachten volgend jaar toch weer een omzetgroei. Die groei komt voornamelijk tot stand in het mkb. In het grootbedrijf komt de groei vrijwel tot stilstand. In de gww verwachten veel bedrijven dat de omzet volgend jaar evenals dit jaar zal dalen. De omzet van het grootbedrijf krimpt het meest. In het mkb is daling kleiner.

Door deze ontwikkeling is personeel veel minder schaars geworden. Dit jaar daalt in de b&u-bedrijven het aantal werknemers met 2 procent en het aantal vacatures met 51 procent. In de gww-bedrijven krimpt het personeelsbestand met 4 procent en het aantal vacatures met 71 procent.

Ondanks de sombere vooruitzichten verwacht een ruime meerderheid van de bedrijven 2004 met winst te kunnen afsluiten. In de b&u is deze meerderheid iets groter dan in de gww. Wel staan de marges onder druk. In de b&u verwachten de bedrijven volgend jaar een lagere winstmarge te realiseren dan dit jaar. Gww-bedrijven maken hierop geen uitzondering. Hier is de verwachte daling het grootst. Het is daarom niet verwonderlijk dat op dit moment scherpe prijsconcurrentie door de bedrijven het meest genoemde knelpunt is; zowel in de b&u- als in de gww.
 
Tabel 1 Enkele uitkomsten van het EIB- onderzoek onder hoofdaannemers

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl