Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

16 december 2003

Ontwikkelingscombinatie Madestein start verkoop in 2004

Villa’s, luxe appartementen en vrije kavels in MadesteinDe gemeente Den Haag heeft met Johan Matser Projectontwikkeling bv en Rabo Vastgoed b.v. overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van Madestein.

Het project betreft een nieuw, ruim opgezet woongebied aan de zuidwest kant van de gemeente Den Haag, op loopafstand van de duinen en het strand. De ontwikkelaars hebben zich voor deze planontwikkeling verenigd in de Ontwikkelingscombinatie Madestein vof. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de ontwikkelingscombinatie en de gemeente, start de ontwikkeling van Madestein tot luxe villawijk. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond vanmiddag op de kamer van wethouder Hilhorst plaats.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag ingestemd met de onderte-kening van de samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifteverklaring voor de eerste negen hectaren grond in deelgebied Bomen. Hier komen villa’s, luxe appartementen en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken over de ontwikkeling van Madestein vastgelegd. Zo is afgesproken dat de ontwikkelingscombinatie opeenvolgend steeds ongeveer negen hectaren grond afneemt om deze te ontwikkelen. In de overeenkomst zijn ook de hoge planambities opgenomen zoals onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan Nieuw Madestein en het convenant Westlandse Zoom. Madestein is een onderdeel van het gebied De Groene Haeg.

Verwervingsproces op schema
De grondverwervingen in het gebied vinden plaats overeenkomstig afspraken met de Belangenvereniging Madestein. Hierin is de verwerving van de grond verdeeld in vijf fasen. De minnelijke verwerving van de eerste twee fasen is nagenoeg afgerond.

Bestemmingsplan goedgekeurd
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan Nieuw Madestein opgesteld. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels ook goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Het bestemmingsplan sluit aan op het convenant Westlandse Zoom.

Optimale keuzevrijheid in een sfeervolle groene woonomgeving
De toekomstige villawijk Madestein zal bestaan uit twee deelgebieden: het deelplan ‘Bo-men’, waarin de eerste fase van het project is gelegen, en het deelplan ‘Sloten’ dat over en-kele jaren ontwikkeld zal worden. Aan de rand van beide plandelen zal het water een grote rol gaan spelen, zowel als scheiding tussen privé en openbaar gebied als een ruimtelijk element in het plan. De Ontwikkelingscombinatie Madestein vof verwacht medio 2004 met de realisatie van de eerste fase in deelgebied Bomen te beginnen. Het betreft de reali-satie van ca. 150 villa’s en luxe appartementen alsmede vrije kavels van minimaal 600 m2 voor particulier opdrachtgeverschap. Het stedenbouwkundig plan van Karelse van der Meer/Bosch Slabbers is hiervoor verder uitgewerkt.


Madestein onderscheidt zich van andere nieuwbouwlocaties door haar groene karakter en ruime verkavelingopzet. Geheel passend in de nieuwe woontrend krijgt de koper veel ruimte om zelf te bepalen hoe de toekomstige woning eruit komt te zien. Niet alleen de vorm en grootte van de vrije kavels zijn variabel, ook in de projectmatige woningontwik-keling is volop variatie mogelijk. Een tweetal kleinschalige, luxe appartementengebouwen completeert het woningaanbod in deze nieuwe woonwijk. Naast het wonen in een omge-ving waarin de achtertuin grenst aan één van de mooiste natuur- en recreatiegebieden in de regio, onderscheidt de locatie zich door de aanwezigheid van volwassen bomen bij de start van de ontwikkeling.

meer info: Johan Matser projectontwikkeling - Bouwweb projectontwikkeling

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl