Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

17 december 2003

Extra woningbouw betekent economische injectie van € 5 miljard 

Met het opkrikken van de woningbouwproductie wordt niet alleen het nijpende woningtekort in Nederland aangepakt. Ook de economie krijgt er een enorme stimulans door. VROM-minister Dekker streeft ernaar de productie op te voeren van de huidige 60.000 naar rond 80.000 woningen per jaar. Bepaald geen overbodige luxe, want vorig jaar was het landelijke tekort al opgelopen tot 166.000 woningen. Als gunstig bij-effect levert de hogere woningbouwproductie ook nog eens een jaarlijkse economische injectie op van ruim 5 miljard euro. Bovendien worden er 40.000 arbeidsjaren aan extra werkgelegenheid gecreëerd.
Dit blijkt uit berekeningen die zijn gemaakt door BouwNed, de grootste vereniging van bouwondernemers. “De bouw kan op deze manier een van de kartrekkers worden die de kwakkelende Nederlandse economie weer uit het slop haalt,” vindt mr. Jan van Tuinen, algemeen directeur van BouwNed. “En het geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat het streven van minister Dekker ook in de praktijk wordt waargemaakt.”

De BouwNed-directeur is er overigens nog niet van overtuigd dat dit ook echt gaat lukken. “Het ministerie van VROM is prima bezig met het verminderen van de regelgeving en het stroomlijnen van procedures. Maar ik betwijfel of dat genoeg zal zijn. De verantwoordelijkheid voor de bouwproductie ligt bij lagere overheden en woningcorporaties. Zolang de minister geen instrumenten heeft om hen af te rekenen op gerealiseerde bouwvolumes, heb je geen enkele garantie. Maar ik ga er wel vanuit, dat de minister deze partijen heel dicht op de huid zal zitten om haar doelstellingen te realiseren.”

Overigens krijgt niet alleen de economie een oppepper door een hogere woningbouwproductie, ook ’s Rijks schatkist vaart er wel bij. BouwNed heeft uitgerekend dat het Rijk gemiddeld bijna 85.000 euro incasseert voor elke extra woning die wordt gebouwd. Dan gaat het om de optelsom van BTW over de verkoopprijs, loonbelasting over het loonbestanddeel van de aanneemsom, overdrachtsbelasting over de verkoopprijs van de bestaande koopwoning die de koper van een nieuwbouwwoning ‘achterlaat’ en BTW-inkomsten over de uitgaven voor verhuizing, inrichting en tuinaanleg.

“Dat betekent dat 20.000 extra woningen de schatkist spekken met een bedrag van maar liefst 1,7 miljard euro. En dat elk jaar opnieuw!,” rekent de heer van Tuinen voor. Bovendien levert iedere nieuwbouwwoning twee jaar aan werk op: anderhalf jaar in de bouwnijverheid zelf en een half jaar in toeleverende bedrijfstakken. Een simpele rekensom leert dan dat 20.000 woningen in totaal 40.000 extra arbeidsjaren - en dus banen - genereren.

De heer Van Tuinen: “Dus als mevrouw Dekker haar doelstelling weet te realiseren, mogen haar collega’s Zalm en De Geus haar wel even vriendelijk bedanken.”

meer info: BouwNed

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl