Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

27 december 2003

Provincie wil Brabantse woningbouw uit het slop halen

De Brabantse gemeenten hebben op dit moment al zo’n 10.000 woningen minder gebouwd dan gepland. Als er niets verandert dan wordt uiteindelijk maar 60% van de benodigde 160.000 nieuwe huizen in 2020 gerealiseerd. Om de achterstand in de woningnieuwbouw in te halen moet de huidige rigide planning worden verruimd. Daarnaast moeten de gemeenten zelf kunnen beslissen over afwijkingen van het bestemmingsplan binnen de bebouwde kom, in plaats van de provincie. Alleen zo kan een krachtige inhaalslag worden gemaakt. Dit pleidooi hield de Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp tijdens het congres 'Bouwen aan de toekomst' van BouwNed Regio Zuid in Veghel.


De huidige strakke contingenten voor de woningbouw in combinatie met het vastleggen van geschikte locaties in bestemmingsplannen zorgen voor veel vertraging. Rüpp wil in de bestemmingsplannen meer flexibiliteit in de locatiekeuzes en in de aantallen te bouwen woningen. Daarbij wil hij over de tien-jaar grens van bestemmingsplannen heen kunnen programmeren. Zo komt er meer ruimte voor woningen dan op grond van de te bouwen aantallen nodig is en ontstaan alternatieven in het geval één of meerdere locaties als gevolg van planologische problemen uitvallen. De extra flexibiliteit in bestemmingsplannen moet worden gecombineerd met gerichte sturing van de woningbouw. Minister Dekker van VROM zal in de komende nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening de wettelijke basis moeten bieden voor de noodzakelijke ruimere en meer flexibele planning, aldus de gedeputeerde.

Gedeputeerde Staten in Brabant vragen de VROM-inspectie om in te stemmen met het principe dat gemeenten binnen de bebouwde kom meer zelf mogen beslissen over afwijkingen van het bestemmingsplan. Daarmee vervalt de verklaring van geen bezwaar en wordt de proceduretijd verkort. De vrijstelling die de provincie wil, geldt overigens onder voorwaarden en voor een beperkt aantal gevallen.
Een jaarlijks overleg tussen provincie en gemeenten over de woningbouw moet de voortgang en sturing verzekeren. Rüpp wil er daarbij voor zorgen dat de uitgangspunten van het streekplan overeind blijven. Gemeenten in het landelijk gebied moeten ten minste kunnen bouwen voor de opvang van de eigen bevolking. Naar zijn mening dienen de steden, naast de autonome groei, ook de migratie op te vangen.

Volgens BouwNed, de grootste ondernemersorganisatie in de bouw, getuigen de ideeën van de gedeputeerde van veel realiteitszin. De praktijk laat duidelijk zien dat de huidige streefaantallen bij lange na niet worden gehaald. Maar ook in andere delen van het land zit de woningbouw in het slop. BouwNed roept ook andere provincies op om niet stil te blijven zitten, maar hun verantwoordelijkheid te nemen. Door de streefgetallen te verhogen en procedures te verkorten is de kans groot dat er uiteindelijk ook meer woningen worden gebouwd.

meer info: BouwNed,

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl