Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

18 juni 2002

Ruimtelijke Ordening heeft nieuw bureau

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) is een onafhankelijk kennisinstituut dat opgericht is per 1 januari 2002 op initiatief van de minister van VROM. Het is qua status vergelijkbaar met bijvoorbeeld het CPB.

Het Ruimtelijk Planbureau levert een bijdrage aan het publieke debat over de ruimtelijke ordening door het verkennen van ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst en het ontwikkelen van nieuwe beelden voor de ruimtelijke ordening in Nederland en daarbuiten.

Het Ruimtelijk Planbureau heeft thans een omvang van 40 fte en groeit naar 70 fte (2005). De ruimte in Nederland wordt steeds intensiever gebruikt. Dat leidt tot grote druk op de ruimte. Tegelijkertijd stellen we hoge eisen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen.

De Rijksplanologische Dienst (RPD) probeert daar, in samenwerking met anderen, sinds jaar en dag antwoorden op te vinden. Zij doet dat door beleid voor te bereiden en uit te voeren. Maar beleid ontwikkelen en uitvoeren valt moeilijk te combineren met het kritisch volgen ervan. Voor dat laatste is immers onafhankelijkheid ten opzichte van de eigen minister nodig. Vandaar dat besloten is deze twee functies uit elkaar te halen en een onafhankelijk Planbureau is opgericht. In het Planbureau zit dus een deel van de oude RPD; eigenlijk is dit een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de agentschapvorming van Rijkswaterstaat

Het Ruimtelijk Planbureau:

    1. verkent en signaleert ruimtelijk relevante ontwikkelingen;
    2. maakt prognoses van de behoefte aan en het gebruik van de ruimte die in Nederland beschikbaar is;
    3. analyseert ruimtelijk relevant rijksbeleid en besluitvormingsprocessen daarbij;
    4. ontwikkelt varianten van ruimtelijk beleid en scenario's;
    5. doet verslag van haar bevindingen in openbare rapporten en adviezen.

Het Ruimtelijk Planbureau geeft gevraagd en ongevraagd advies en stelt zich op als adviseur, commentator en kritisch beschouwer. Zij doet dit voor verschillende partijen:primair het Kabinet, maar ook het Parlement en de Ministeries die actief zijn op het gebied van ruimtelijk beleid.

Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkplanbureau.nl

Info @: ruimtelijkplanbureau@rpb.nl


 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl