Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

30 januari 2004

Risk Management is essentieel in onzekere tijden

De zevende jaarlijkse Global CEO Survey heeft uitgewezen dat CEOs over de gehele wereld momenteel meer vertrouwen hebben in het groeipotentieel van hun ondernemingen, maar dat zij de risicos die moeten worden aangegaan om hun doelstellingen te kunnen realiseren, nog vrezen.  
 
Meer dan 80% van de bijna 1400 respondenten zeggen vertrouwen te hebben in een winstgroei op de korte (de komende 12 maanden) en de middellange termijn (de komende drie jaar). Ondanks dit optimisme zien de geïnterviewde CEOs in dat interne en externe factoren, zoals verhevigde concurrentie, het vertrek van talentvolle functionarissen, overregulering, valutaschommelingen en internationaal terrorisme, de ondernemingsgroei zouden kunnen remmen.  
 
Het blijkt overduidelijk uit het onderzoek dat CEOs van mening zijn dat hun ondernemingen een succesvolle ontwikkeling kunnen gaan doormaken, maar dat daarbij wel meer risicos dienen te worden aangegaan. De beheersing van deze risicos zal sterk afhangen van de invoering van geïntegreerde risicomanagementstructuren en -processen binnen de organisaties. 
 
Risk Management vormt een goede remedie, zegt Samuel A. DiPiazza, Global Chief Executive Officer van PricewaterhouseCoopers. Het voorziet CEOs en managementteams van een raamwerk waarbinnen zij de risico's en mogelijkheden die met genoemde onzekerheid samenhangen, kunnen aanpakken. Het geeft de CEOs tevens meer vertrouwen in de bedrijfsactiviteiten en moedigt hen aan om namens hun ondernemingen en belanghebbenden agressiever te reageren. 
 
Op de vraag wat voor hen de belangrijkste bedreiging is voor de groei van hun onderneming, noemden de CEOs de verhevigde concurrentie als hun grootste zorg. Voor ongeveer 63% van de CEOs vormt dit een bedreiging. Zij maken zich bijna even veel zorgen om overregulering (59%). Van de geïnterviewde CEOs geeft 48% aan dat zij valutaschommelingen als een probleem zien en 45% vreest dat het vertrek van talentvolle functionarissen een bedreiging kan vormen. Verrassend genoeg werd door 40% internationaal terrorisme als vijfde op de ranglijst genoemd. 
 
De CEOs zijn van mening dat deze externe factoren het internationale zakelijk klimaat over het algemeen afkerig van risicos hebben gemaakt, al zien de CEOs zichzelf wel als risiconemers. Zij begrijpen echter dat zij, om te kunnen floreren in de huidige onzekere economie, meer risicos moeten nemen en deze op een meer systematische manier moeten managen. 
 
De geïnterviewden zijn het erover eens dat rigoureus risicomanagement essentieel is voor de stabiliteit van hun onderneming en voor goede resultaten op lange termijn. De meeste CEOs zijn ervan overtuigd dat risicomanagementprocedures en processen in de basis reeds aanwezig zijn in hun onderneming. Zij zijn echter wel bang dat er aanzienlijke hindernissen moeten worden genomen zijn alvorens een effectieve implementatie hiervan tot stand kan worden gebracht. 
 
Terwijl in ongeveer twee derde van de ondervraagde ondernemingen primaire processen aanwezig zijn, heeft slechts éénderde van de ondernemingen deze reeds daadwerkelijk geïmplementeerd. Volgens de CEOs is dit te wijten aan drie barrières, de beschikbaarheid van informatie, de tijdigheid van informatie en goed getraind implementatiepersoneel. 
 
(bron: ANP Pers Support)

meer info: Bouwweb

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl