Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

23 februari 2004

Innovatieplatform is zaak van lange adem

Versterking van het innovatief vermogen van Nederland is een complexe aangelegenheid, waarvoor geen eenvoudige recepten bestaan. Het kabinet ziet het innovatieplatform dan ook als een 'diepte-investering' voor de toekomst.

Dat schrijft minister-president Balkenende in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Innovatieplatform. Volgens de minister-president is het platform opgericht voor de duur van deze kabinetsperiode. 'Doel is de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan de innovatie in Nederland als motor van de productiviteitsgroei en de economische ontwikkeling.'
Volgens Balkenende gaat het bij het verbeteren van de innovatie om acties 'op vele fronten':

  • de basis van de kenniseconomie versterken: onderwijs, onderzoek, startersklimaat, etc.;
  • prikkels ontwikkelen om kwaliteit, samenwerking en overdracht van kennis te bevorderen, versnippering tegen te gaan en belemmeringen weg te nemen;
  • management, logistiek, creativiteit en marketing erbij betrekken;
  • bestaande kennis beter overdragen, vooral in het midden- en kleinbedrijf.


Concrete resultaten
Het platform wil meer zijn dan een discussieplatform. Het platform moet leiden tot concrete resultaten. Balkenende geeft in de brief een uitgebreid overzicht van de onderwerpen waarmee het platform sinds de oprichting bezig is geweest.
Zo heeft het platform het kabinet geadviseerd over de verdeling van het Wetenschapsbudget en over de inzet van het extra geld voor kennis en innovatie dat het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen. Ook heeft het platform volgens de brief gezorgd voor een 'doorbraak' op het gebied van de toegang van buitenlandse kenniswerkers tot Nederland.

Toekomst
Omdat versterking van de innovatie 'een zaak van lange adem' is, werkt het platform ook aan belangrijke vraagstukken voor de lange termijn. Daarvoor zijn werkgroepen opgericht die zich onder voorzitterschap van een van de leden van het platform buigen over bijvoorbeeld de verbetering van het onderzoeksklimaat, de rol van kwaliteit en prestaties bij de financiering van onderzoek, en een betere doorstroming in het beroepsonderwijs.

Het komende jaar treedt het platform ook in overleg met uiteenlopende groepen in de samenleving die betrokken zijn bij de innovatie, zoals sociale partners, brancheorganisaties, scholieren, docenten en onderzoekers. Eind februari gaat de eigen website van het platform on line, waarop iedereen de voortgang van de werkzaamheden van het platform kan volgen.

Bron: Persbericht ministerie van AZ

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl