Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

29 februari 2004

PAIS, over afstemming - Platform Afstemming Informatietechnische Structuur

Informatietechnische structuren
Elektronische berichtenuitwisseling is op zich niks nieuws in de bouw. Veel bedrijven zijn bekend met EDI-berichten. Bij grotere bedrijven zijn die vaak geïntegreerd binnen hun ERP-omgeving (integrale bedrijfsbesturingssystemen van bijvoorbeeld Baan, SAP of JDEdwards).

Deze EDI-praktijk beperkt zich echter meestal tot logistieke en financiële transacties. Wie gezamenlijk wil gaan ontwerpen, plannen, voorbereiden, bouwen, installeren - en eventueel exploiteren - heeft daar absoluut niet genoeg aan.
Dan moeten ook de objecten, hun eigenschappen en bedrijfsmatige handelingen/bewerkingen van standaarden zijn voorzien. En verder ook transacties, maar dan ruimer dan puur financieel of logistiek. Alle betrokkenen moeten dus één en dezelfde elektronische taal spreken. En zo’n uniforme taal is er nog niet.

Initiatieven
In de loop van de tijd zijn er wel diverse deeltalen ontwikkeld. Specifiek voor de bouw zijn er zes, min of meer los van elkaar staande, initiatieven voor afsprakenstelsels ontstaan, die zich op dit gebied bewegen:

 • VISI
  (standaardisatie digitaal berichtenverkeer GWW-sector);
 • EC Standaard Bouw
  (standaard e-commerce bouw en infra);
 • BAS
  (objectenbibliotheek voor de B&U-sector);
 • CROW
  (objectenbibliotheek voor de GWW-sector);
 • ETIM/ITI
  (standaard en objectenbibliotheek voor e-commerce in de sector van de installatiebedrijven);
 • RIB projectenboom
  (methodiek om gecompliceerde projecten transparant te maken).

Afstemming
Enige onderlinge concurrentie is deze standaarden-bouwers niet vreemd. Daarom heeft de Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB) najaar 2001 in het rapport Quick Scan ICT Bouw een lans gebroken voor betere afstemming. Dat gebeurt inmiddels via het Platform Afstemming Informatietechnische Structuur, ofwel PAIS.

Pais moet vrede brengen tussen de verschillende bouwafsprakenstelsels. Hoe? Niet door daar één nieuwe eenheidsworst van te maken, maar door een betere samenhang aan te brengen tussen de bestaande stelsels en door uitwerkingsrichtingen te coördineren.

Een groot bijkomend voordeel van meer samenhang in de afsprakenstelsels is dat softwarebedrijven dan betere uitgangspunten krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe bouwspecifieke applicaties.

Dan gaat het mes aan twee kanten snijden. Niet alleen wordt elektronische communicatie zo beter mogelijk, maar de applicaties waarmee dat gebeurt worden ook nog eens geavanceerder. Met andere woorden: er ontstaat een stroomversnelling.

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl