Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

28 maart 2004

Bouw moet laten zien dat het menens is
door prof. Hennes de Ridder

In een eerste artikel ‘Gepubliceerde feiten bouwfraude bevestigen wat we al wisten’ van 25 maart 2004 ging Hennes de Ridder in op het afrekenen met het verleden. In dit afsluitende tweede artikel geeft hij zijn visie op de moeilijke maar noodzakelijke cultuuromslag.

Ik sloot het vorige artikel af met het gegeven dat velen vinden dat aanbodgestuurd werken in de bouwsector helemaal niet zo slecht is. De bouw kent immers geen klant, zo lijkt het. Er zijn teveel vragers die met een bouwwerk van doen hebben: financiers, eigenaars, stakeholders, gebruikers, regelgevers. Dat maakt het in de ogen van velen onmogelijk om vraaggestuurd te werken omdat men niet weet naar wie men moet luisteren. Dit denken heeft geleid tot de diepgewortelde overtuiging dat vraag en aanbod niet op een integrale wijze op elkaar kunnen worden afgestemd en dat in plaats daarvan eerst de vraag zo goed mogelijk moet worden gespecificeerd en dan pas het aanbod kan worden gemobiliseerd. De bouw wijkt hiermee af van veel andere branches. Niemand in ‘normale branches’ werkt volgens dit principe; eenvoudigweg omdat geen enkele vrager zijn vraag kan specificeren zonder te weten wat het aanbod is, en welke alternatieve antwoorden mogelijk zijn op zijn vraag.
Het aanbod is daarbij veelal geïntegreerd georganiseerd waardoor producten op een effectieve en efficiënte manier kunnen worden ontworpen en voortgebracht.

Investeringskosten
In de bouw daarentegen verzamelt zich rondom de opdrachtgever een groot aantal adviserende aanbieders die – veelal op basis van vrijblijvendheid, inspanningsverplichting, nagenoeg risicovrij en volgens het ‘uurtje-factuurtje-principe’ assisteren met het specificeren van de vraag. Die adviseurs pretenderen de vrager daarbij de ‘mogelijkheden’ voor te schotelen doch dat is door het ontbreken van echte specifieke uitvoerings- en exploitatiekennis alsmede harde prijsconsequenties vaak toch niet echt het geval.

De typisch Nederlandse bouwteams zijn daar een uitzondering op. De extra kosten rondom de vraagspecificatie van de bouwopgave zijn door deze ‘extra assistenties’ wel altijd erg hoog. De kans op substantieel meerwerk blijft vaak ook groot omdat vraag en aanbod vaak toch niet echt goed op elkaar blijken te zijn afgestemd, doordat risico’s voor zover ‘überhaupt’ mogelijk niet goed in kaart zijn gebracht, en doordat er niet op levenscycluskosten wordt gestuurd maar op investeringskosten waarmee er geen ‘drive’ is voor aanbiedende partijen om met de opdrachtgever mee te denken ‘voorbij de oplevering’.

Zolang deze situatie blijft zijn echte doorbraken in de bouw niet te verwachten, en lopen we het risico dat het met de toegenomen claimcultuur alleen maar erger wordt. Door sommigen wordt Engeland als voorbeeld gesteld voor het bouwen in Nederland. Vreemd omdat veel zaken – waaronder de bouw – in Engeland niet bepaald beter maar vaak veel slechter zijn geregeld dan in Nederland (in Engeland wordt overigens Nederland vaak als ‘lichtend voorbeeld’ gesteld).
In Engeland is bijvoorbeeld de vraagspecificatie vooraf, op grond van hun cultuur waarin alleen het geschrevene telt, volledig uit de hand gelopen. De metersdikke contracten die voor een vaste prijs moeten worden uitgevoerd zijn voor adviseurs en juristen natuurlijk een paradijs.
Opdrachtgevers en gebruikers zijn hier vaak voor jaren aan overgeleverd. Door alles vast te leggen kunnen zij ook nog eens veel geld verdienen aan ingewikkelde incentive contracten en wijzigingen die achteraf nodig blijken te zijn. Dit terwijl de incentives er juist op gericht zijn de primaire kosten binnen de perken te houden.
Ook in Nederland zien we nu DBFMO-contracten met vaste prijs (uitbesteden op afbetaling) verschijnen waar niemand beter van wordt behalve de direct betrokken adviseurs.

Autokoper
Wat moet dan wel? Het meest essentiële dat de bouw van andere sectoren zoals bijvoorbeeld de autobranche zou moeten leren is dat daar veel duidelijkere rolverdeling tussen vraag en aanbod is, en er duidelijkheid bestaat over de waarde die men geleverd krijgt tegen welke prijs. Een autokoper komt niet met een eigen auto-ontwerper, een eigen financieel adviseur, een eigen engineer en een eigen onderhoudsdienst naar een paar showrooms om een auto te kopen. Dat doet de huidige vrager in de bouw met zijn bouwvraag echter wel.
Wat er dus moet gebeuren is dat alle adviseurs samen met overige aanbieders aan de aanbodkant gaan opereren, en op een geïntegreerde wijze. Een daarbij behorende grote omslag is dan dat de bouw niet meer de output aan het begin van het proces fixeert, vervolgens kijkt wat er te koop is en een lang en duur traject ingaat van vergeefs sturen op input. In plaats daarvan zullen we de output (waarde) meetbaar moeten maken en vervolgens in de selectie van partners en de totale procesvoering moeten gaan sturen op output/prijs verhouding.
De vrager doet dan zaken met concurrerende ketens waarin de verschillende soorten aanbieders gebundeld opereren, dus inclusief adviseurs, aannemers, exploitanten, verzekeraars en leveranciers, gericht op integraal aanbod van het eindproduct, gericht op de klant en gebruiker(s) van het product over de levenscyclus. Slechts dan wordt vraaggestuurd bouwen werkelijkheid en zullen zowel sector als markt kunnen opleven in een transparante en zakelijke context.
Moeilijk? Ja en nee. Nee, omdat normale mensen al lang zo handelen en het dus niet moeilijk kan zijn. Vraag het maar aan de auto-, fietsen- en vakantieverkopers om de hoek, die kunnen het allemaal haarfijn uitleggen, en de output/prijs verhouding staat al in hun foldertjes. Ja, omdat dit een cultuuromslag inhoudt waarbij het huidige denken en doen compleet moeten veranderen.

Uitstellen helpt volgens mij niet, want opdrachtgevers, gebruikers en overheid zullen niet langer wachten op de bouw, die nu eindelijk eens zal moeten laten zien dat het menens is met de beloofde verandering van de sector, en zal dat ook moeten laten zien.

Prof. H. de Ridder is hoogleraar methodisch ontwerpen aan de faculteit civiele techniek en geowetenschappen, TU Delft.

eMail: H.A.J.deRidder@ct.tudelft.nl

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl