Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

4 april 2004

Kabelbeheerder krijgt bij schade vaak ongelijk
 
Leden van Vianed kunnen de Helpdesk Kabels en Leidingen inschakelen wanneer zij geconfronteerd worden met een eis tot schadevergoeding als gevolg van beschadigingen door graafwerkzaamheden. Zo’n 42 procent van de zaken wordt volgens cijfers van de helpdesk positief voor de betrokken leden van Vianed afgehandeld.

Dat betekent dat de, door de voornamelijk kabelnetbeheerders, ingediende claims in die gevallen niet gehonoreerd zijn. Tal van redenen liggen daaraan ten grondslag. De meest voorkomende zijn het onjuist omgaan met de informatieplicht door de kabelnetbeheerder, de afwijkende ligging van kabels en leidingen ten opzichte van de geleverde informatie en de omvang van de ingediende schade.

De Helpdesk, die vanaf 1997 operationeel is, helpt de leden van Vianed juridische en verzekeringstechnisch bij het afhandelen van schadeclaims door graafwerkzaamheden. Het gaat vooral om claims beneden de eigen risicogrens van 700 euro. Hogere claims worden behandeld door de betrokken verzekeringsmaatschappijen. De oprichting van de Helpdesk is het directe gevolg van de slechte registratie van ondergrondse infrastructuur en het feit dat kabelnetbeheerders bijna automatisch de schuld van beschadigingen bij de aannnemer legt.

Vianed heeft in het recente verleden een aantal keer de noodklok geluid over de povere registratie. Los van de directe en indirecte schade kunnen beschadigingen aan kabels en leidingen ook tot gevaarlijk situaties leiden voor de medewerkers van de aannnemingsbedrijven en alle omwonenden en passanten. Ook het milieu kan bij bepaalde schades grote schade oplopen.

IT-sector
Door de grote groei van de telecomsector zijn er vooral de laaste jaren enorm veel kabels en leidingen de grond ingegaan. Een goede registratie bleek helaas niet de eerste prioriteit van de it-sector. Ook de overdracht van ondergrondse netwerken van bijvoorbeeld de publieke sector aan particulieren heeft het algehele beeld van wat waar ligt in negatieve zin beïnvloed.
Uit onderzoek blijkt dat er bij iedere graafactivitiet een kans van 50 procent bestaat op schade. Dat heeft weer tot gevolg dat er steeds minder verzekeringsmaatschappijen bereid zijn om dit soort zaken te verzekeren.
Vianed is dan ook blij met de werkzaamheden van het Centrum Ondergronds Bouwen dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheden van een centrale en goede registratie in kaart brengt. De branche-organisatie dringt er verder op aan om bij iedere graafwerkzaamheid ter plekke te bezien wat er ligt en dit te registreren. Ook wat er nieuw ingaat, moet worden vastgelegd. Door dit consequent te doen, ontstaat in de loop der tijd een steeds beter beeld van de miljoenen kilometers kabels en leidingen met een vervangingswaarde van 100 miljard euro.

bron: Cobouw

meer info: VIANED - Centrum Ondergronds Bouwen

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl