Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

10 april 2004

‘Nieuw UAR einde innovatief contract’ volgens enkele hooggeleerden
 
Zorg ervoor dat individueel uitwisselen van informatie tussen aanbesteder en inschrijver mogelijk wordt.

Dit dringende advies geeft prof. W. Wedekind (Amsterdam) mede namens zijn collega’s C. Adriaansens (Maastricht), M. van den Berg (Tilburg), J. Hebly (Leiden) en D. Lubach (Groningen) mee aan de ministers Brinkhorst (economische zaken), Kamp (defensie), Veerman (landbouw), Peijs (verkeer) en Dekker (VROM).

Volgens de hoogleraren wordt in de nieuwste versie van het aanbestedingsreglement waar het kabinet zich over gaat buigen, de mogelijkheid van schriftelijke uitwisseling van individuele informatie geschrapt. "Zoals de kaarten nu lijken te liggen, is een algemene uitwisseling van informatie dus wel mogelijk, maar een individuele niet”, schrijft Wedekind.
Juist bij innovatieve contracten als design & build en turnkey is in zijn ogen individuele informatie-uitwisseling absolute noodzaak. In plaats van een strak bestek en tekeningen op basis waarvan een inschrijver kan rekenen, wordt bij innovatieve contracten aangeboden op basis van een programma van eisen. De uiteindelijke oplossing is op het moment van aanbieden niet duidelijk.

Zichtbaar
“Daar gaat juist mogelijk de innovativiteit van de aanbieder in zitten. Om te voorkomen dat de aanbieder echter een geheel andere oplossing komt dan de aanbesteder voor ogen heeft, is informatie-uitwisseling absoluut noodzakelijk”, vinden de hoogleraren.

Nog belangrijker is dat de informatie risico’s in de aanbieding zichtbaar maakt. Zeker als gesproken wordt over ‘economisch meest voordelige aanbieding’ als gunningscriterium, hetgeen bij innovatieve contracten het aangewezen criterium is, is dat voor de aanbieder zelf, maar meer nog voor de aanbesteder cruciaal.
Zo is bijvoorbeeld in eerste instantie de aanbesteding van de onderbouw van de hsl-zuid mislukt doordat aannemers volgens de opdrachtgevers te hoge prijzen vroegen. Dit bleek achteraf gebaseerd te zijn op een andere perceptie van de risico’s. Toen opdrachtgever Rijkswaterstaat een deel van de risico’s terugnam en de rest verzekerde, gingen de prijzen als vanzelf fors omlaag.
De professoren wijzen er verder op dat de Europese aanbestedingsrichtlijn ruimte biedt voor individuele informatie-uitwisseling. Uiteraard voor zover die geen discriminatie tussen aanbieders veroorzaakt.

Wedekind cs vinden daarom dat in de nieuwe aanbestedingsregels ruimte moet worden geschapen voor individueel overleg. Gebeurt dat niet, dan zullen innovatieve en geïntegreerde contracten onmogelijk zijn.

bron: Cobouw

note redactie: In het internet tijdperk kan alle info eenvoudig publiek worden gemaakt.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl