Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

13 mei 2004

Eigen Huis: Hypotheekrenteaftrek vraagt om visie

Op het congres dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 12 mei organiseerde, is gesproken over de noodzaak van een integrale overheidsvisie op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Vereniging Eigen Huis heeft er in het verleden bij meerdere kabinetten op aangedrongen een totaalvisie op de woningmarkt te ontwikkelen. Tot op heden heeft dat nog geen concrete resultaten opgeleverd.

De integrale visie houdt in dat de verschillende ministeries (VROM, Financiën en BZK) niet los van elkaar maatregelen ontwikkelen, maar hun beleid ten aanzien van het wonen op elkaar afstemmen. De fiscale benadering van het eigenwoningbezit is een buitengewoon belangrijk onderdeel van een dergelijke visie. Het gaat hierbij niet alleen om de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook om de onroerend zaakbelasting (OZB), de overdrachtsbelasting, de BTW op nieuwbouwwoningen en het eigenwoningforfait.

Vereniging Eigen Huis is het met de NVB eens dat er gestreefd moet worden naar een stabiele woningmarkt. Dit is niet alleen in het belang van eigenwoningbezitters, maar ook van huurders, verhuurders, financiers, de bouwsector, woninginrichters, onderhoudsbedrijven etcetera. Kortom: de woningmarkt is van groot belang voor de gehele Nederlandse economie en het welzijn in de samenleving.

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de situatie op de woningmarkt. Op dit moment is er niet meer dan een wankel evenwicht. Iedere wijziging in de fiscale behandeling ten nadele van de eigenwoningbezitter kan grote gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van wonen en de waardeontwikkeling van woningen. Beide elementen -betaalbaarheid en waardebehoud- zijn voor Vereniging Eigen Huis toetssteen voor eventuele overheidsmaatregelen.
"Vereniging Eigen Huis blijft tegen het gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek, want morrelen is veranderen zonder visie. Pas op het moment dat de renteaftrekregeling onderdeel is van een consistent, allesomvattend woningmarktbeleid, kan in een gewijzigde opzet het fundament vormen voor een stabiele woningmarkt voor de komende 20 à 30 jaar. Alle politieke partijen zouden zich aan een dergelijk plan moeten committeren en met elkaar moeten overeenkomen dat zij politiek opportunisme voortaan achterwege laten. Het wordt tijd dat de hypotheekrenteaftrek ophoudt een politieke speelbal te zijn en dat de onzekerheid daaromtrent wordt weggenomen", aldus Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

bron: Vereniging Eigen Huis

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl