Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

20 mei 2004

Balance Result


Tijd voor echt marktgericht ondernemerschap in de bouw

Wie de markt volgt weet het: de prijsconcurrentie in de uitvoerende bouw is deze dagen moordend. Daar moeten we van af, want eenzijdige prijsconcurrentie is een heilloos pad. Allereerst voor de klanten; zij krijgen de rekening uiteindelijk gepresenteerd in de vorm van gesteggel, meerwerkclaims en kwaliteitsproblemen. Maar natuurlijk ook voor de bedrijven. Op den duur kan er namelijk maar één de goedkoopste zijn.

De tweede plaats is gereserveerd voor de goedkoopste verliezer; en verder is het wachten totdat we met z’n allen met een harde klap de bodem raken.
Volgens de meest recente Bouwprognoses van VROM is in de periode 2001-2003 het bouwvolume van utiliteitsbouw in de marktsector teruggelopen met circa 15 procent. De nieuwbouw van woningen zakte in diezelfde periode terug met 5 procent.
De sterkste neergang in de grond-, weg- en waterbouw moet volgens VROM nog komen: in 2004 circa 16 procent. De terugval wordt nog enigszins gedempt doordat overheidsinvesteringen in vastgoed en renovatie en onderhoud van woningen in diezelfde periode toenamen.
Eenzijdige prijsconcurrentie is van alle tijden in de bouw, maar zo lang de vraag het aanbod overtreft en de prijzen comfortabel hoog zijn, heeft geen enkele bouwer daar last van.
In deze dagen van overcapaciteit komt pijnlijk aan het licht wat eigenlijk al langer bekend was, maar in de ‘vette jaren’ minder manifest: veel bedrijven in de bouw kunnen niet anders concurreren dan op prijs. Het gaat in het dingen naar de gunst van de klant gaat alleen nog maar om ‘wat kost het?’ en niet meer om ‘wat is het waard?’ Kennelijk vinden veel bedrijven onvoldoende aansluiting bij de waardevraag vanuit de markt.
De oude managementgoeroe Peter Drucker zei het al in 1954: het doel van een onderneming is het creëren en behouden van een tevreden klant. In de creatie van waarde voor je klanten, beter dan je concurrent, ligt je bestaansrecht als ondernemer. Voor toegevoegde waarde betalen klanten graag; als ze ervan overtuigd zijn dat hun wensen worden overtroffen is prijs van ondergeschikt belang.

Bevindingen
De uitdaging voor de uitvoerende bouw ligt erin om nieuwe wegen te vinden om waarde te creëren, klanten tevreden te maken en weg te komen uit de prijsconcurrentie. Een pleidooi voor marktgericht ondernemerschap in de bouw dus.

Tijdens een seminar dat Balance & Result onlangs samen met Innovatienetwerk Syntens organiseerde over dit thema, kwamen verschillende voorbeelden aan bod van hoe dat in de praktijk kan. Wij presenteren hier vijf belangrijke bevindingen:

1. Ken je klant
Kruip in zijn huid. Wat houdt hem bezig? Welke zorgen wil hij kwijt? Welke motieven heeft hij, anders dan de prijs, om in te gaan op een bepaald aanbod?
Een woningcorporatie kan bijvoorbeeld bij een renovatieproject veel prijs stellen op een snellere bouwtijd, waardoor zij haar bewoners minder lang in (schaarse) vervangende huurwoningen hoeft te huisvesten. Of juist een flexibele planning, om de tijd te kunnen nemen voor bewonersinspraak.

2. Ken de klant achter de klant
In feite een verbijzondering van het bovenstaande: draag bij aan het marktsucces van je klanten, en ze zullen je omarmen. In datzelfde voorbeeld van de woningcorporatie: één van de zorgen van de corporatie is de tevredenheid van haar huurders. De bouwer die in de benadering van de bewoners met de corporatie meedenkt, heeft een streepje voor op zijn collega’s.

3. Wees pro-actief
Een marktgerichte ondernemer creëert in zekere zin zijn eigen vraag, door te laten zien hoe het óók kan. Veel bouwers verzuchten dat ze best toegevoegde waarde willen leveren als de klant nu maar eens zou vertellen wat hij wil. Maar veel klanten kunnen dat niet, en in verreweg de meeste andere bedrijfstakken is het niet eens nodig. Wie heeft Sony ooit gevraagd om de walkman op de markt te brengen? Misschien moesten we in de bouw ook maar eens van af van ‘u vraagt, wij draaien’.
Een bouwbedrijf presenteerde aan een corporatie een zelfontwikkelde methode voor snel en flexibel bouwen. De corporatie maakte graag een uitzondering op het aanbestedingsbeleid om het concept in te kunnen zetten in een project waar maatwerk en snelheid kritieke succesfactoren waren.

4. Zoek naar win-win
Bouwen doe je samen: met ontwerpers, aannemers, installateurs, afbouwers en legio anderen.
Traditioneel hiërarchisch denken staat gezamenlijke waardecreatie nogal eens in de weg en leidt vaak tot oeverloze discussies over ‘hoe verdelen we de koek’; probeer eerst samen de koek eens groter te maken, dan valt over de verdeling altijd te praten. Door bijvoorbeeld een afbouwer een goede positie te geven in een bouwteam, kan veel waarde worden gecreëerd in de indeling en afwerking van woningen. Kopers betalen hier graag meer voor.

5. Maak keuzes en investeer erin
Marktgericht ondernemerschap komt niet vanzelf voor bedrijven die gewend zijn om zich in gedetailleerde bestekken voor te laten schrijven wat ze moeten leveren. Een dergelijke werkwijze nodigt niet uit tot het ‘in de huid kruipen’ van de klant en maakt het maken van keuzes overbodig: een fundering storten voor een ziekenhuis is hetzelfde als de fundering storten voor een school.
Om écht waarde te leveren moet je ook écht snappen wat een klant beweegt. Dit vraagt om de ontwikkeling van klantrelaties en kennis, en dus om tijd en geld. En omdat die schaars zijn, is selectiviteit geboden.

Bovenal vraagt marktgericht ondernemerschap om visie, lef en doorzettingsvermogen. Echte ondernemers in de bouw gaan vast en zeker mooie tijden tegemoet.

auteurs: Drs. Bart van ’t Ende en ir. Bas van der Veen,
Balance & Result Organisatie Adviseurs in Deventer;

bron: cobouw

meer info: balance-result - goeroes

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl