Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

25 juni 2004

Rijk negeert bouw bij nieuw ‘UAR’

Organisaties als IPO (provincies) , VNG (gemeenten) en de Unie van Waterschappen zijn in tegenstelling tot bouw wel intensief betrokken geweest bij het aanbestedingsreglement dat per 1 augustus van kracht wordt. De vier bouwministeries hebben expres de brancheorganisaties van de lagere overheden er hun stempel op laten drukken in de hoop dat zij de nieuwe regels vrijwillig gaan toepassen.

De bouw is wel intensief betrokken geweest bij UAR-EG 1991 en UAR 2001, maar is nu volledig genegeerd. “De hele sfeer ademde uit ‘dit doen we buiten de bouw om’ en dat is ook gebeurd”, verwoordt AVBB-woordvoerder P. Wouters de kille gang van zaken. Het Rijk geeft ruiterlijk toe dat de bouw niet betrokken is geweest en geeft daarvoor als redenen: “De beperkte doelstelling van het ARW 2004 – geen instrument voor marktordening – en het scheiden van het opdrachtgeversbelang en het sectorbelang.”

Het AVBB is zeer teleurgesteld over de gang van zaken, maar wil niet hoog van de toren blazen. “We zijn de onderliggende partij na de hele bouwfraude-affaire. Het past ons niet om met veel tamtam aan de bel te trekken, maar laat niemand denken dat het reglement in goed overleg met de sector tot stand is gekomen, want dat beeld is gewoon niet waar.” Het AVBB heeft welgeteld één keer zijn zegje mogen doen tijdens een hoorzitting met een al zo goed als definitieve versie op tafel. Het Rijk heeft de kritiek aangehoord, maar nauwelijks iets aangepast.

De koepel baalt het meest van het feit dat de aanbestedingsregels nog steeds een lappendeken zijn. Het is geen integrale regeling; alleen de vier bouwministeries zijn verplicht ermee te werken. Alle andere overheden mogen hun eigen regels en bepalingen houden. “Bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam heeft net een eigen reglement vastgesteld. Dat betekent in de praktijk dat de aannemer nog steeds te maken krijgt met verschillende manieren van werken door aanbestedende diensten”, reageert Wouters teleurgesteld. “Na de bouwfraude werd ons een streng en helder beleid voorgespiegeld. Dat ‘’streng’ klopt wel, maar de helderheid ontbreekt.”

Geen anti-leurregeling
Ook is niets gebeurd met de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen over leurgedrag. Het nieuwe reglement rept er met geen woord over en dat biedt kansen voor opdrachtgevers die aannemers tegen elkaar wil uitspelen. Volgens de Europese richtlijn mag het niet, maar zowel de Tweede Kamer als het AVBB is er niet gerust op. Ondanks een expliciet verzoek om een anti-leurregeling is die er niet in opgenomen.

Iets vergelijkbaars is gebeurd met de rekenvergoeding en de ontwerpvergoeding. Het UAR-2001 kende een rekenvergoeding, maar die wordt negen van de tien keer niet van toepassing verklaard bij aanbestedingen. Bij het ARW 2004 is de rekenvergoeding geschrapt, maar ook de ontwerpvergoeding is gesneuveld. Opdrachtgevers mogen aannemers nog wel betalen bij excessief rekenwerk, maar wettelijke bepalingen daarover bestaan niet meer.

VNG houdt eigen aanbestedingsregels

De gemeenten gaan niet werken volgens het nieuwe ARW 2004. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseert haar leden te blijven werken volgens een iets aangepaste versie van het UAR 2001. De VNG is uit het overleg gestapt met het Rijk en volgt haar eigen weg, bevestigt J. van der Voet, hoofd economie en wonen van de VNG.

“Daaraan ligt het zeer praktische argument ten grondslag dat we niet twee keer binnen een paar jaar willen overstappen op een nieuw aanbestedingsreglement. Het AWR integreert de twee oude regelingen tot één regeling en dat betekent een complete systeemverandering. Maar het is ook bekend dat binnen een paar jaar de methode waarschijnlijk weer over de kop gaat. Geen goede beweging voor wie als professionele organisatie wil werken”, licht de stap VNG toe. De gemeenten repareren op korte termijn, op basis van de enquêtecommissie, wel enkele bepalingen uit het UAR 2001 zoals de rekenvergoeding.

bron: Cobouw
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl