Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

9 september 2004


Inflatie blijft in augustus 1,1 procent
persbericht CBS

De prijzen voor de consument lagen in augustus 2004 gemiddeld 1,1 procent hoger dan in augustus 2003. Het inflatiecijfer is daarmee even hoog als in juli. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Prijsdalingen van aardappelen, groenten en benzine drukten het inflatiecijfer, terwijl de prijsontwikkeling van kleding een verhogend effect had.
Ook de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode veranderde niet in augustus en bleef 1,2 procent.

Prijzen in augustus iets hoger dan in juli
Van juli op augustus 2004 zijn de prijzen voor consumenten gemiddeld 0,3 procent gestegen. Dit is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De prijsstijging deed zich vooral voor bij kleding. Doordat de uitverkoop begint af te lopen en de wintercollectie in de winkels verschijnt, lopen de prijzen van kleding en schoeisel flink op. Ook diesel en LPG werden flink duurder, maar benzine daalde iets in prijs.

Voedingsmiddelen werden in augustus goedkoper. Er werden flinke prijsdalingen gemeten voor verse groenten en aardappelen en daarnaast lichte prijsdalingen voor onder andere vlees, vis, fruit en eieren.
Inflatie onveranderd laag, voeding flink goedkoper
De inflatie in augustus is net als in juli uitgekomen op 1,1 procent. De bijdrage van sommige artikelgroepen aan het inflatiecijfer is in de afgelopen maand wel veranderd.

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren in augustus 5,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli was dat nog 3,9 procent. Dit drukte de inflatie. Vooral de prijsontwikkeling van aardappelen en groenten had een belangrijk effect. Aardappelen waren in augustus 22 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli waren aardappelen nog 18 procent duurder dan een jaar daarvoor. Ook verse groenten waren in augustus veel goedkoper dan in augustus 2003, namelijk 16 procent. In juli was de prijsdaling van verse groenten ten opzichte van een jaar eerder nog 4 procent.
De prijsontwikkeling van benzine drukte het inflatiecijfer eveneens. Benzine was in augustus 7,9 procent duurder dan een jaar eerder, maar in juli was dat nog 10,4 procent.

Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de kledingprijzen het inflatiecijfer omhoog duwde. In augustus lag het prijsniveau van kleding en schoeisel nog maar een 0,5 procent onder het niveau van augustus vorig jaar. In juli waren kleding en schoeisel 3,5 procent goedkoper dan een jaar daarvoor.
Inflatie in Nederland blijft ruim onder gemiddelde Eurozone
De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is in augustus 2004 uitgekomen op 1,2 procent. Dat is evenveel als in juli. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in augustus net als in juli zal uitkomen op 2,3 procent.

In juli bedroeg de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenregels 1,2 procent. Dat was de op één na laagste inflatie van de Eurozone. Alleen in Finland werd een lagere inflatie gemeten.

Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De reeks is gebaseerd op het consumptiepakket uit het jaar 2000.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. Het EICP-cijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de gehele Europese Unie. Vanaf de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 is dit cijfer gebaseerd op de 25 landen van de Europese Unie. De uitkomsten over augustus voor de afzonderlijke landen van de Europese Unie zullen op 16 september worden gepubliceerd door Eurostat.

Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op: http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/macro-economie/prijzen/index.htm
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl