Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

15 september 2004


'Ministerie Verkeer en Waterstaat zelf schuld van isolatiekosten Schiphol'

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er zelf schuldig aan dat de kosten van de isolatie van woningen bij Schiphol meer dan verdubbeld zijn tot bijna 400 miljoen euro.Dat stelt de Algemene Rekenkamer in het vandaag verschenen rapport Geluidsisolatie Schiphol fase 2. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Zij is het eens met de conclusies, zei ze vanmorgen.

De Rekenkamer heeft scherpe kritiek op het project, dat als doel had tussen 1995 en 2005 14.000 woningen rond Schiphol te isoleren. Daarvan zijn er nu 7.000 daadwerkelijk gerealiseerd. De kosten werden in 1995 geraamd op 180 miljoen euro, twee jaar later op 234 miljoen en vorig jaar op 396 miljoen euro. Volgens de Rekenkamer is de belangrijkste oorzaak van de kostenstijging de ,,gebrekkige'' aansturing door het ministerie. Ook de uitvoering door Schiphol en Rijkswaterstaat deugde op veel punten niet. Delen van de uitvoering zijn bovendien ,,ondoelmatig en onrechtmatig'' verlopen.

Er ontstond vertraging door verkeerde schattingen over de soort woningen, de hoeveelheid werk per woning en de benodigde tijd voor overleg met bewoners. Waar men vooraf rekende op 'seriewerk' bleek het in de praktijk om 'maatwerk' te gaan. Aannemers konden daardoor niet op tijd aan het werk en moesten schadeloos worden gesteld. Ook is het ministerie bewoners te vaak tegemoetgekomen, waardoor de maximale kosten per woning werden overschreden. Het toevoegen van warmte-isolatie leidde tot grote vertraging.
De staatssecretaris kondigde vandaag maatregelen aan. Minder woningen dan voorzien worden geïsoleerd, deels als gevolg van het nieuwe vijfbanenstelsel op Schiphol. Ook zal ze niet alle extra kosten doorberekenen aan de luchtvaartsector. Het gaat om 110 miljoen euro, kosten die zijn gemaakt als gevolg van beslissingen in Den Haag. ,,Het principe 'de vervuiler betaalt' blijft overeind'', zegt Schultz van Haegen in een toelichting. ,,Maar er zijn besluiten genomen die strikt genomen niet vallen onder de isolatieplicht van de luchtvaartsector.'' Ze wil fase drie van het project anders opzetten. Bewoners en gemeenten moeten dan subsidie aanvragen en de isolatie zelf ter hand nemen.

bron: NRC Handelsblad

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl