Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

29 september 2004

Nota Mobiliteit: Peijs wil heffing tegen files

Het kabinet wil voor het autoverkeer op snelwegen een kilometerheffing én een tolheffing (voor speciale projecten als tunnels) invoeren.Dit blijkt uit de nota Mobiliteit van minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) die morgen officieel openbaar wordt gemaakt.

De kilometerheffing is voor alle automobilisten, terwijl de tolheffing speciaal wordt ingevoerd om toenemende files tijdens de spits te verminderen. Deze maatregel zal worden ingevoerd op ,,alle plaatsen en tijden waar capaciteitsproblemen optreden''.

Het kabinet wil de opbrengst van deze tolheffing (bij de grootste knelpunten in het wegennet) weer gebruiken om de kilometerheffing te verlagen. Uit financiële doorrekeningen die het kabinet heeft laten maken, blijkt dat de heffingen voordeel opleveren. Vooral omdat het aantal gereden kilometers zal verminderen, volgens het Centraal Planbreau (CPB) met ruwweg 14 procent. Peijs zegt in haar nota dat het bouwvolume voor nieuwe of te verbreden wegen kan worden verlaagd met tussen de 3 en 7 miljard euro.

Het beleidsstuk maakt ook duidelijk dat Peijs onder druk van het kabinet de uitvoering van een aantal belangrijke verkeersprojecten vertraagt. Zo blijkt de aanleg van de A4 door Midden Delfland gepland na 2010. In december vorig jaar maakte Peijs nog bekend dat er 210 miljoen euro extra beschikbaar zou komen voor deze omstreden aansluiting van de A4 op de A20 bij Schiedam. De aanleg zou al in 2006 kunnen beginnen, kondigde Peijs in de Tweede Kamer aan. Andere projecten die worden uitgesteld zijn de verkeerstunnel bij Maastricht, de tweede Coentunnel en Randstadrail.

Uit de plannen van Peijs blijkt bovendien dat ze behalve de kilometer- en congestieheffingen ook de invoering van extra tol op speciale ,,concrete projecten'' overweegt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de tweede Coentunnel. Tegelijk met een grotere efficiency, innovatief aanbesteden en publiek-private samenwerking denkt Peijs hier een voordeel van 2 tot 3 miljard euro te kunnen bereiken.
De nota Mobiliteit is gemaakt ter vervanging van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) van het paarse kabinet, nadat dit als eerste door de VVD in de prullenbak was gegooid.

Als er niets wordt gedaan aan de toename van het verkeer zal de uitstoot van CO2 (schadelijke broeikasgassen) fors toenemen, zo staat in de nota. Exclusief de uitstoot van de luchtvaart loopt deze uitstoot op naar 45 megaton in 2020, in de eerste plaats door het toenemende vrachtverkeer. Peijs zegt daarom te willen werken aan internationale regels ,,voor technische eisen aan voertuigen en brandstoffen''. Peijs: ,,Dat is de enige effectieve oplossing om overschrijding te voorkomen.''

De Zuid-Hollandse gedeputeerde M. Norder zegt over het uitstel van de aanleg van de A4 Midden-Delfland dat hem daarover niets bekend is. Volgens hem was 2006 al enige tijd niet meer reëel, ,,gelet op alle procedures die moeten worden doorlopen''. Norder gaat nu nog uit van 2008. Voor een goede inpassing in het landschap heeft het college van Zuid-Holland 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.

bron: NRC Handelsblad
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl