Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

8 oktober 2004

Bouwwerkgevers blijven bij ruimere overgangsregeling prepensioen

De werkgeversorganisaties in de bouw blijven vasthouden aan een ruimere overgangsregeling met betrekking tot prepensioen voor de huidige oudere werknemers. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer op 11 oktober zal de sector pleiten voor verlaging van de grens die het kabinet nu op 55 jaar heeft gesteld.

“Wat de toekomst aangaat, realiseert de bouw zich dat het voor de economie noodzakelijk is dat ouderen langer doorwerken”, meldt het AVBB namens bouwwerkgevers in het tijdschrift Bouwnieuws. “Maar daarbij zal wel rekening gehouden moeten worden met het aantal jaren dat men heeft gewerkt en met de fysieke belasting die dat met zich heeft meegebracht.”

Mogelijkheden
“Voor werknemers in de slijtende beroepen die vaak op jonge leeftijd beginnen met werken, moeten er mogelijkheden blijven om vervroegd uit te treden”, vervolgt de bouwkoepel. “Dit kan via de mogelijkheid van pensioenopbouw tot 100 procent bij een richtleeftijd van 65 jaar. In combinatie met de levensloopregeling moet dit in de toekomst voor diegenen die langdurig gewerkt hebben, voldoende mogelijkheden bieden om eerder uit te treden”

Individueel
Volgens de bouwwerkgevers is hun sector in principe zo'n bedrijfstak waar mensen al vroeg beginnen met werken en waar de fysieke belasting doorgaans hoger is dan in een doorsnee kantoorfunctie. Toch staan de bouwwerkgevers niet te popelen om de definitie ‘slijtend beroep’ over te nemen: “Waar ligt immers de grens tussen ‘slijtend’ en ‘slijtvast’? Er valt geen waterdichte juridische definitie te geven. Temeer omdat vanuit oogpunt van ziekteverzuim en WAO-instroom de zware beroepen zich vooral bevinden in het onderwijs en de zorg.”

Percentage
Veel liever ziet de bouw een regeling waarbij mensen in de loop van hun werkzame bestaan jaarlijks een percentage opbouwen waarmee ze op enig moment kunnen stoppen. “Een harde leeftijdsgrens is daarbij niet in het spel. Het zal in de toekomst vooral de individuele werknemer zelf zijn die bepaalt wanneer hij wil stoppen. Minder collectief, meer individueel zal het devies worden”, aldus de werkgevers in de bouw.

Kanttekening
Daarbij zetten ze een kanttekening bij de plannen van het kabinet voor een individuele levensloopregeling. “Individuele regelingen passen bij de moderne werknemer, maar de administratieve lasten ervan moeten niet worden afgewenteld op de werkgevers. Als er een levensloopregeling komt, moet de uitvoering daarvan technisch eenvoudig zijn of worden ondergebracht bij instanties die daarin gespecialiseerd zijn, zoals verzekeraars.”

bron: ZIBB.NL - Daniel Schildkamp
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl