Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

15 oktober 2004

Kabinet: meer ruimte voor gemeentelijk grondbeleid


Gemeenten kunnen in de toekomst eisen opleggen aan bouwlocaties. Ook de verdeling van kosten en baten van de ontwikkeling van locaties wordt geregeld. Verder wil het kabinet concurrentie tussen ontwikkelaars stimuleren.

Dat blijkt uit het voorstel voor een Grondexploitatiewet waar het kabinet mee heeft ingestemd op voorstel van minister Dekker (VROM). Momenteel kunnen gemeenten en projectontwikkelaars al overeenkomsten sluiten waarin kosten en eisen zijn geregeld, maar door de Grondexploitatiewet krijgen gemeenten meer ruimte om afspraken daarover af te dwingen. Het gaat vooral om afspraken over categorieën woningen (sociale woningbouw, vrije kavels voor particulieren) en om het bouwrijp maken van de locatie, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

In een aparte brief aan de Kamer worden voorstellen gedaan om gemeenten te stimuleren om bij de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties meer concurrentie tussen ontwikkelaars te realiseren. Een eerder aangekondigde verplichting hiertoe wordt vooralsnog niet ingevoerd.

Het voorstel voor de Grondexploitatiewet wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Pas bij indiening bij de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel openbaar.

Bron: Persbericht ministerraad
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl