Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

26 oktober 2004

Advies van Brinkman: Weg met de bureaucratie


Het kabinet kan het aantal specifieke uitkeringen voor gemeenten en provincies flink terugbrengen. Het is mogelijk en wenselijk om het aantal uitkeringen van 155 naar 22 te verminderen, stelt oud-minister Brinkman.

Naast de algemene middelen die gemeenten en provincies (decentrale overheden) ontvangen voor de uitvoering van het eigen beleid, verstrekt het rijk ook zogeheten specifieke uitkeringen. Bij deze specifieke uitkeringen worden gerichte eisen gesteld aan de besteding en de verantwoording van het geld.
Een stuurgroep onder leiding van Brinkman lichtte op verzoek van het kabinet de bestaande algemene en specifieke uitkeringen aan de gemeenten en provincies door. Het onderzoek vond plaats in het kader van het Actieprogramma Andere Overheid (LINK).

Vertrouwen
Een van de uitgangspunten van het programma Andere Overheid is dat de rijksoverheid er meer op moet vertrouwen dat decentrale overheden de middelen zinvol en verantwoord besteden. Dit uitgangspunt betekent volgens de commissie dat veel specifieke uitkeringen kunnen worden afgebouwd, afgekocht of overgeheveld naar de algemene uitkering via het gemeente of het provinciefonds.

De specifieke uitkeringen zijn volgens de commissie een opvallend voorbeeld van 'een (te) grote verantwoordingsbureaucratie' die het rijk heeft opgelegd aan decentrale overheden.

De commissie waarschuwt wel dat een verschuiving van de verantwoordelijkheid in de richting van gemeenten en provincies gevolgen heeft voor de verantwoordingsrelatie van de verantwoordelijke ministers tegenover het parlement. Daarom moet het effect van de vermindering van de regels strikt in de gaten worden gehouden, en moet de ministerraad als geheel daarbij betrokken zijn, aldus het advies.

Het kabinet komt op korte termijn met een reactie op het advies.

Bron: Persbericht ministerie van BZK
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl