Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

5 november 2004

STABU en Bestekdeskundigen ondertekenen samenwerkingsconvenant


Ondertekening van het convenant
door de heren van Hezik (links) en van Dijck.

 

Dinsdag 26 oktober 2004 hebben de directeur van de Stichting STABU, de heer ir. M.L.A.M. van Hezik, en de voorzitter van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, de heer ing. C.J.M. van Dijck, een convenant ondertekend dat leidt tot een nauwere samenwerking tussen beide organisaties.

De Stichting STABU, opgericht in 1976, houdt zich reeds vele jaren bezig met de standaardisering en verbetering van de bestekssystematiek in Nederland. Ten behoeve hiervan worden ook opleidingen voor bestekschrijvers verzorgd.
De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, opgericht in 2001, is een belangenvereniging voor bestekschrijvers, die zich ten doel stelt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bestekschrijver op een hoger plan te brengen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het verzorgen van leergangen, die aansluiten op de opleidingen die door de STABU worden gegeven.

Aangezien de doelstellingen van de STABU en de BNB op een aantal gebieden overeenkomsten vertonen, zijn beide organisaties met elkaar in overleg getreden om na te gaan of enige vorm van samenwerking mogelijk zou zijn. Met de ondertekening van het convenant zullen STABU en BNB gaan samenwerken op de volgende gebieden:

  • Twee leden van de BNB nemen zitting in de STABU klankbordgroep, die zich buigt over aanpassingen in de STABU bestekssystematiek
  • Er vindt een nauwkeurige afstemming plaats tussen de opleidingen die door de STABU en de BNB worden verzorgd
  • De besturen van beide organisaties overleggen minimaal 1 maal per jaar over actuele onderwerpen
  • De BNB wordt door de STABU in staat gesteld om artikelen te schrijven in het STABU Bulletin
  • STABU en BNB organiseren gezamenlijk themadagen, waarin actuele onderwerpen besproken worden met leden van de beide organisaties.

bron: Bricsnet

meer info: Stabu
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl