Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

9 november 2004

Bouwprognoses VROM: Woningbouw leeft komende jaren op

Als het VROM-beleid om de woningbouwproductie te vergroten maximaal effect heeft, stijgt de komende jaren het aantal woningen dat wordt opgeleverd van 75.000 in 2005 tot 91.000 in 2009. Door de afspraken met de verhuurders over een ruimer huurbeleid zal een groeiend deel daarvan bestaan uit huurwoningen. Deze aantallen sporen met die van de voorlopige woningbouwafspraken met de twintig stedelijke regio’s. Dit staat in de Bouwprognoses 2004-2009 van het ministerie van VROM die minister Dekker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Woningbouwafspraken
Bij de prognoses van de woningbouw is uitgegaan van drie scenario’s die - naast economische ontwikkelingen - vooral afhangen van de mate waarin het beleid slaagt. Bij dit beleid gaat het onder meer om het maken van zogenoemde ‘woningbouwafspraken’ tussen de minister en de 20 grote stedelijke regio’s over de aantallen te bouwen woningen voor de periode 2005 tot en met 2009. Deze afspraken worden gemaakt om het woningtekort in het jaar 2010 terug te brengen tot maximaal 1,5 tot 2 %. Naar verwachting zullen de 20 regio’s op regionaal niveau nog deze maand de bulk van de afspraken afronden. Daarna kunnen de handtekeningen van VROM en de regionale partijen worden gezet.
VROM stelt voor het bouwen van voldoende woningen een subsidie beschikbaar van ongeveer 650 miljoen euro. Ook de afspraken tussen de minister en de vertegenwoordigers van huurders en verhuurders over het huurbeleid zullen leiden tot meer investeringen in huurwoningen. Daarnaast stelt VROM zogenoemde ‘aanjaagteams’ beschikbaar voor die regio’s waar om de een of andere reden stagnatie dreigt. Het ministerie werkt ook hard aan stroomlijning van regels en procedures zodat vanaf 2007 nog maar één VROM- vergunning nodig is voor de bouw van een gebouw. Ook heeft de VNG een werkwijzer gemaakt voor alle bij de bouw betrokken partijen met daarin een duidelijk overzicht van alle procedures en vergunningen in de verschillende fasen van het bouwproces van woningen.

Hoge scenario
Bij het hoge scenario uit de Bouwprognoses 2004-2009 wordt aangenomen dat het beleid maximaal effect heeft en dat de economie fors aantrekt. Het aantal opgeleverde woningen groeit dan van 75.000 in 2005 tot 91.000 in 2009. Ook de aantallen in de woningbouwafspraken, waarvan de regio’s zelf vinden dat deze aantallen realistisch en haalbaar zijn, liggen in deze orde van grootte. Door een actievere opstelling van corporaties en andere partijen, mede door de afspraken over de verruiming van het huurbeleid, komt de groei van het aantal woningen vooral uit het aantal huurwoningen.

Minister Dekker zei in haar speech bij de presentatie van de nieuwe Bouwprognoses dat, gezien de cijfers uit de Bouwprognoses en de door partijen realistisch en haalbaar geachte cijfers uit de Woningbouwafspraken, zij er op vertrouwt dat deze aantallen gehaald worden, maar dat dat wel een forse inspanning vergt van alle bij de bouw betrokken partijen. Zij riep de verhuurders op in ruil voor de verruiming van het huurbeleid meer te investeren in nieuwe woningen en de gemeenten om daarbij de verhuurders voldoende ruimte te bieden om deze woningen te bouwen. Op de bouwers van marktwoningen deed zij een appel om hun productie te continueren en waar mogelijk te vergroten.

Korte termijn
Voor dit lopende en volgende jaar zijn de cijfers uit de Bouwprognoses gebaseerd op het aantal tot nu toe verleende bouwvergunningen en op de Macro Economische Verkenningen van het CPB. Naar verwachting worden er dit jaar 70.000 vergunningen verleend en volgend jaar 75.000. Het aantal gereedgekomen woningen wordt voor dit jaar geschat op 69.000 en voor volgend jaar op 75.000.

Productiewaarde
De productiewaarde van de gehele woningbouw bedroeg in 2003 16 miljard euro. Dit was een daling van 3,7 % ten opzichte van 2002. Voor 2004 wordt een stijging verwacht van 2,5 % en daarna voor 2005 een sprong van 8,5 %. Naar verwachting is dan de conjuncturele tegenwind achter de rug. Volgens het CPB is de toename van de investeringen in woningen de enige binnenlandse bestedingscomponent die bijdraagt aan de economische groei.

Bron: TNO Inro/MinVROM
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl