Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

19 november 2004

Hogere huur in ruil voor extra nieuwbouw

Verhuurders krijgen meer ruimte om de huren te verhogen, op voorwaarde dat ze extra woningen bouwen. Minister Dekker (VROM) heeft afspraken gemaakt over extra nieuwbouw tot en met het jaar 2007.

Doel van de hervorming van het huurbeleid is dat verhuurders meer gaan investeren in woningen en ervoor zorgen dat er meer woningen komen. Minister Dekker heeft de uitwerking van het nieuwe huurbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gedeeltelijke marktwerking
Voor 2,3 miljoen huishoudens (driekwart van de huurders) blijft de door de minister bepaalde maximale huur gelden. Voor een kwart van de huurwoningen wordt de huurprijs geliberaliseerd. Nu is nog maar 5% van de huurmarkt geliberaliseerd.

Voor de 649.000 huishoudens die betrokken zijn bij de liberalisering komt een overgangsregeling. Het kabinet streeft naar een betere verhouding tussen huurprijzen in de vrije en de gereguleerde markt. De verhouding tussen prijs en kwaliteit van woningen wordt op die manier beter.

Voor het bepalen van de maximale huurprijs wordt in de toekomst rekening gehouden met de WOZ-waarde. Voor woningen met een hogere waarde dan een vastgesteld WOZ-bedrag, wordt het bepalen van de huurprijs de komende jaren geleidelijk aan de markt overgelaten. De voorgestelde WOZ-waarden variëren per regio (100.000, 115.000 of 130.000 euro met als peildatum januari 1999).

Huurstijgingen
Voor de 2,3 miljoen goedkope huurwoningen geldt ook in de toekomst een maximale huur. De huren van deze woningen mogen de komende jaren stijgen op basis van de inflatie van het voorafgaande jaar met daarbovenop de volgende maximumpercentages: in 2005 en 2006 +1,5%, in 2007 en 2008 +2,5% en in 2009 +3,0%.

Voor woningen waarvan de prijzen worden 'losgelaten' gelden als overgangsmaatregel ook maximale stijgingspercentages bovenop de inflatie: +2% in 2006, +3% in 2007, +3,5% in 2008 en +4% in 2009.

Relatief meer woonlasten
Door de huurstijgingen stijgt ook het aandeel van het netto-inkomen dat huurders kwijt zijn aan huur. Het kabinet gaat bij de verwachtingen uit van het scenario dat verhuurders de ruimte voor huurverhoging voor de helft gebruiken. Verhuurders vragen namelijk vaak niet de maximale huur.

Het aandeel van het netto-inkomen dat huurders kwijt zijn voor wonen stijgt het meest voor mensen tussen de huursubsidiegrens en de ziekenfondsgrens die wonen in duurdere huurwoningen. Het inkomensaandeel voor huur stijgt naar verwachting tot en met 2009 van 24,3% naar 25,2% voor ontvangers van huursubsidie; van 26,3% naar 29,4% voor mensen met inkomens tot de ziekenfondsgrens en van 15,9% naar 17,1% voor mensen met inkomens boven de ziekenfondsgrens.

Woningproductie
Naast het nieuwe huurbeleid stimuleert het kabinet de bouw van nieuwe woningen (445.000 nieuwe woningen tot 2010) en de aanpak van de 56 zogenoemde aandachtswijken (sloop van 95.000 woningen en nieuwbouw van 115.000 woningen). Het kabinet wil het verwachte woningtekort van 2,3% in 2010 terugbrengen naar 1,5%.

Bron: Persbericht ministerraad
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl