Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 december 2004

Minder graafincidenten door verplichte informatie-uitwisseling

Minister Brinkhorst van Economische Zaken wil het aantal graafincidenten rond kabels en leidingen in Nederland terugdringen door grondroerders te verplichten voorafgaand aan hun graafwerkzaamheden deze te melden bij een digitaal loket. De kabel en leiding beheerder wordt verplicht om de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen, eveneens via dit digitale loket. Eventuele afwijkende liggingen moeten eveneens gemeld worden en kaartmateriaal moet hierop worden aangepast. Beiden zijn verplicht zich aan te sluiten bij het informatie-uitwisselingsysteem waarvan het loket onderdeel uitmaakt. Het loket wordt mogelijk ondergebracht bij het Kadaster. Dit voornemen voor een zogenaamde Grondroerdersregeling staat in een brief die minister Brinkhorst vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Bij ongeveer 20% van de graafwerkzaamheden ontstaat schade. De financile schade wordt op 175 miljoen per jaar geschat. Ook kunnen kabel of leidingbreuken gevaar opleveren voor de graver en de omgeving. Deze aspecten zijn doorslaggevend geweest voor de minister om met een nieuwe wettelijke regeling te komen, afgewogen tegen de extra administratieve lasten.

Op dit moment is er de mogelijkheid om graafwerkzaamheden vrijwillig te melden bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). In de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. Als dit wel gebeurt, is de vaak per post aangeleverde informatie door de kabel en leiding beheerders regelmatig onvolledig, onduidelijk of te laat. Bij 50% van de graafincidenten is geen melding gedaan door de grondroerder. Bij risicovolle leidingen, indien er een melding is gedaan, is de informatievoorziening vaak wel goed. De beheerders van deze leidingen sturen vaak een vertegenwoordiger om tijdens de graafwerkzaamheden de leidingen zelf aan te kunnen geven.

Marktpartijen, gemeenten en het KLIC ondersteunen de gedachte van verplichte informatie-uitwisseling. Er vanuit gaande dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het voorstel van Brinkhorst zal nog voor het einde van dit jaar begonnen worden met het wetgevingstraject van de Grondroerdersregeling.

Parallel aan de brief over de grondroerdersregeling van minister Brinkhorst zal het ministerie van VROM vandaag (22 november 2004, red.) een brief aan de Tweede Kamer sturen over een actieprogramma om het ruimtegebruik onder de grond in ruimtelijke plannen op te nemen.

Meerinformatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:

Postbus 51,
telefoon 0800-6463951,
e-mail:ezinfo@postbus51.nl.

Persbericht
Ministerie van Economische Zaken
22-11-2004
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl