Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

6 december 2004

Onderzoek betaalbaarheid wonen:
gemiddelde huur- en koopquotes tussen 1998 en 2002 niet gestegen

Tussen 1998 en 2002 zijn de vaste woonuitgaven aan huur of hypotheeklasten niet sneller toegenomen dan het besteedbaar inkomen. De gemiddelde huur- en koopquotes zijn dan ook in die periode niet gestegen. Ten opzichte van 1990 is er wel sprake van een toename van de woonlasten, waarbij er wel behoorlijke verschillen zijn tussen de diverse inkomensgroepen. Zo is de huurquote van huursubsidieontvangers stabiel gebleven, terwijl die voor andere huurders is gestegen. Dit staat in het rapport 'Betaalbaarheid van het wonen' dat minister Dekker van VROM naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Huursubsidie
De koopprijzen zijn in de periode 1990 tot 2002 veel sterker gestegen dan de huren. Sinds 1998 is de reële huurstijging zelfs licht gedaald, waardoor de betaalbaarheid van de huren op peil bleef. Ook de huursubsidie draagt sterk bij aan de betaalbaarheid: de nettohuren liggen voor bewoners met huursubsidie een stuk lager. Huursubsidie wordt steeds belangrijker in een steeds kleinere huursector. Het aandeel huurders met huursubsidie steeg in de periode 1990 tot 2002 van 25 tot 31%. Dit komt niet zozeer door een groter aantal huurders met huursubsidie, als wel door een daling van het aandeel huurwoningen in de totale woningvoorraad.

Risico’s
Binnen de koopsector bestaat een groot verschil tussen eigenaar-bewoners die al lang hun woning in eigendom hebben, en recente kopers. Recente kopers hebben door de gestegen huizenprijzen met hogere woonlasten te maken, waardoor de risico’s voor deze groep (zowel starters als doorstromers) zijn gestegen. 20% van deze groep heeft een netto koopquote van 30% of meer.

Prijs/kwaliteit
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de relatie tussen de kwaliteit van een huurwoning en de hoogte van de huur zwak is. Dat geldt voor de kwaliteit van een woning op basis van het woningwaardereningstelsel (WWS) maar ook op basis van de WOZ-waarde. Minister Dekker schrijft dan ook in haar brief aan de Tweede Kamer bij het rapport dat een meer reële verhouding tussen prijs en kwaliteit, zoals haar dat bij de modernisering van het WWS voor ogen staat, een belangrijke voorwaarde is voor een goede werking van de woningmarkt.

Meer en gedifferentieerd
Het verschil tussen huurders en kopers wordt volgens de onderzoekers steeds groter vooral door wijziging in de samenstelling van de woningvoorraad en een positieve inkomensontwikkeling: meer huishoudens kunnen zich een betere woning veroorloven. Om aan die wens te voldoen zijn in de afgelopen periode vooral middeldure en dure koopwoningen aan de voorraad toegevoegd en duurdere huurwoningen omgezet in koopwoningen. De toevoeging in de huursector waren vooral sociale huurwoningen. De huursector wordt hierdoor steeds meer bewoond door lagere inkomens. Toch blijft er vraag naar middeldure en dure huurwoningen. Ook daarom moet er bij het pakket aan beleidsmaatregelen voor de komende periode (nieuwbouw, herstructurering en modernisering huurbeleid) aandacht zijn voor een meer en gedifferentieerd bouwen in de huursector, aldus de minister in haar brief.

bron: Ministerie van VROM
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl