met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

13 januari 2005

AVBB, Bolegbo-vok, BouwNed, VIANED, vocbetonbouw en WRI fuseren

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is op 22 december 2004 ontstaan uit de fusie van AVBB, Bolegbo-vok, BouwNed, VIANED, vocbetonbouw en WRI.

Bouwend Nederland zal als één slagvaardige, professionele organisatie van werkgevers in de bouw de branche toekomstgericht profileren. Kerntaken zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de circa 5.000 leden in bouw en infra.

Bouwend Nederland is de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Het vertegenwoordigt 27 à 28 miljard euro omzet, 7 à 8 procent van het bruto nationaal product en een sector waarin meer dan 400.000 mensen werk vinden.

Basis nieuwe organisatie
De nieuwe organisatie vloeit voort uit het advies van de Commissie Andersson, genoemd naar haar voorzitter, organisatieadviseur Hans Andersson van het bureau AEF. Deze commissie, bestaande uit ondernemers uit alle geledingen van de bouw, boog zich in 2003 over de wijze waarop de belangenbehartiging in de bouw is georganiseerd.

Daadkrachtig
De conclusie luidde dat de huidige structuur van koepel met lidverenigingen zou moeten plaatsmaken voor één, nieuwe, daadkrachtige ondernemingsorganisatie. Dat maakt de belangenbehartiging voor bouwbedrijven slagvaardiger en doelmatiger. “Een daadkrachtige, professionele organisatie van werkgevers in de bouw zal de bouwbranche beter profileren en de juiste erkenning afdwingen als belangrijke economische en sociale sector in de Nederlandse samenleving”, aldus Elco Brinkman, voorzitter van de nieuwe vereniging.

Bouwhuis
Bouwend Nederland zal de uiteenlopende sectoren binnen de grote groep van uitvoerende bouwbedrijven in ons land vertegenwoordigen. Om voldoende binding met de individuele bedrijven te hebben, worden bedrijven rechtstreeks lid van de vereniging. In het bestuur zijn alle geledingen van de bouw vertegenwoordigd.

Regio’s
Voor bouwbrede belangenbehartiging en onderlinge kennisuitwisseling komen er regio’s en afdelingen. Ter wille van de eigen identiteit van specifieke deelsectoren kunnen bedrijven zich organiseren in vakgroepen. Op landelijk niveau komt er een werkorganisatie die ten dienste staat van alle leden en het bestuur. De vestigingsplaats daarvan is het Bouwhuis in Gouda; in 2006 wordt het nieuwe Bouwhuis in Zoetermeer opgeleverd.

Taken
Een belangrijke taak voor de nieuwe brancheorganisatie is belangenbehartiging en lobby op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast kunnen lidbedrijven op hen toegesneden dienstverlening verwachten. Bouwend Nederland zal opereren binnen de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. De nieuwe organisatie is, net als het AVBB nu, de gesprekspartner voor de vakbonden bij het afsluiten van een CAO voor de werknemers in de sector. Daarnaast representeert zij op bestuurlijk niveau de branche in Bouwradius/SBW, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het O&O-fonds en dergelijke.

bron: ZIBB/NL

meer info: Bouwend Nederland

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb