met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

17 januari 2005


Bouwautomatisering was er eerder dan Bill
door Eric Broekhuizen

Wie had veertig jaar geleden kunnen denken dat het ict-gebruik in de bouw zo’n grote vlucht zou nemen? Arie Kraan, een van de pioniers uit die tijd, richtte toen al Kraan Bouwcomputing op; onlangs bestond het bedrijf 40 jaar. Kraan had een scherpe visie over bouwbedrijven die teveel lieten liggen, doordat ze te weinig oog hadden voor de efficiëntie van projecten. Kraan bracht de praktijk van de uitvoering op bouwplaatsen in kaart en verbond daar normen aan. En besloot deze kennis onder te brengen in zelfontwikkelde programmatuur en deze in te zetten voor bouwbedrijven. En dat in een tijd dat Bill Gates de luiers nog niet zolang had verlaten. Automatisering in de bouw was toen geen thema.

Calculaties werden vaak op de achterkant van een sigarendoos gemaakt. Tijdens de uitvoering werd nog nauwelijks per project gekeken. Alle projectresultaten werden op een hoop gegooid. Als er aan het eind van het jaar maar een plus uitkwam. Pas als dat resultaat tegenviel, ontstond de behoefte om projecten nauwkeuriger te volgen. Kraan zag kans dat gat in de markt in te vullen. De eerste programmatuur richtte zich op kostenbewaking en voornamelijk op loonkostenbewaking. Loonkosten maakten toen gemiddeld bijna de helft uit van de totale bouwkosten.

Automatisering binnen bouwbedrijven heeft in de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt van eenvoudige rekenhulp tot integrale systemen voor bedrijfsbrede procesondersteuning. Automatisering heeft zich ook bij veel bouwbedrijven inmiddels een positie verworven als strategisch middel om de bedrijfsvoering op hoger niveau te brengen.

Eric Broekhuizen,
algemeen directeur Kraan Bouwcomputing Rotterdam

bron: BuildingBusiness

meer info: Kraan Bouwcomputing

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb