met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

19 januari 2005

Gladde wegen in Zuid-Holland door het gebruik van gebroken riviergrind
en veel verkeer

Het onderzoek van Rijkswaterstaat wijst uit dat de combinatie van de gebruikte steenslag in het asfalt en het toegenomen verkeer hebben geleid tot versnelde slijtage van de Zuid-Hollandse wegen. Dit heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer vandaag laten weten.

In 90 procent van de wegvakken waar de stroefheid onder de norm (0.38) was, bleek steenslag van gebroken riviergrind gebruikt te zijn. Dit soort steenslag gebruikt Rijkswaterstaat al jaren zonder problemen voor de aanleg van wegen. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, heeft onderzocht waarom deze steenslag geleid heeft tot de problemen op de Zuid-Hollandse wegen. Het onderzoek wijst uit dat het gebruik van de steenslag in combinatie met de sterke toename van het verkeer, de stijging van het vrachtverkeer, de stijging van het voertuiggewicht en het verbeteren van de reminrichting van voertuigen de oorzaak is van het vroegtijdig slijten van het wegdek.

De minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd om vroegtijdig verlies van stroefheid te voorkomen. Zo worden de criteria voor steenslag aangepast. De steenslag moet een hogere weerstand tegen gladder worden (polijstwaarde) hebben en steenslag met een deel rond oppervlak, zoals het gebroken riviergrind, mag niet meer gebruikt worden.

Hoewel metingen hebben aangetoond dat de rest van het Nederlandse wegennet voldoet aan de stroefheidsnorm, onderzoekt Rijkswaterstaat op dit moment nog waar in Nederland het gebroken riviergrind is toegepast. De minister heeft opdracht gegeven om op die plaatsen ieder jaar de stroefheid te meten in plaats van één maal per twee jaar. Als de stroefheid op deze wegen vermindert, worden tijdig preventieve maatregelen genomen. Daarnaast is ook de meetmethodiek aangepast. Rijkswaterstaat meet in de toekomst niet alleen de rechter rijstrook, die doorgaans het meest belast is maar ook de conditie van de naastliggende rijstrook of stroken.

Inmiddels zijn alle wegen in Zuid-Holland waar een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur gold hersteld. Op de wegen waar geen snelheidsbeperking is ingesteld maar die net niet aan de stoefheidsnorm voldoen worden de weggebruikers nog gewaarschuwd door borden 'slipgevaar'. Deze wegen worden in het voorjaar gerepareerd.

bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb