met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

24 januari 2005

Door hoge huizenprijzen is landaanwinst langs kust betaalbaar

Een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen is ,,kostbaar'', maar wel ,,financieel haalbaar''.

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft laten uitvoeren.

De aanleg moet worden betaald uit de opbrengst van woningen op het nieuwe land. Er is de afgelopen decennia al eerder sprake geweest van mogelijke kustuitbreiding. Dit keer biedt het plan ,,meer dan voorheen'' perspectief, aldus het onderzoek. Enerzijds omdat de kosten voor landaanwinning lager zijn geworden, anderzijds doordat er meer geld kan worden verdiend uit de woningbouw door de gestegen huizenprijzen.

Het onderzoek volgt op een motie van de Tweede Kamer, ruim een jaar geleden ingediend door VVD-Kamerlid Geluk. De kustuitbreiding dient ter versterking van de huidige kustlijn die in Zuid-Holland enkele zwakke plekken heeft.
Bureau Ecorys heeft vier varianten onderzocht, in samenwerking met WL Delft Hydraulics, Royal Haskoning, het RIKZ en de provincie Zuid-Holland. De aantallen woningen variëren daarin van tienduizend tot vijftigduizend woningen. Er blijft 65 tot 85 procent ruimte gereserveerd voor natuur.

De eerste variant is een landuitbreiding van Hoek van Holland tot en met Kijkduin met alleen nieuwe duinen en waterpartijen, ongeveer 1.100 hectare groot. De kosten zouden moeten worden betaald door in het Westland glastuinders uit te plaatsen en daarvoor in de plaats woningen te bouwen.

In een tweede variant, 1.600 hectare groot, worden de woningen op het nieuwe land tussen Hoek van Holland en Kijkduin gebouwd. De derde en vierde variant voorzien in een uitgestrektere landaanwining.

In de derde variant blijft de huidige kustlijn bij Kijkduin bestaan en komt er een pier voor de kust bij Ter Heide. In de vierde variant, goed voor in totaal 3.000 hectare krijgen Kijkduin en Ter Heide extra bebouwing voor de huidige kust. Ook voorziet dit plan in een stedelijk gebied van Hoek van Holland bij een lagune, een nieuw stadsdeel voor Den Haag, alsmede een vierde haven in Scheveningen.

In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de wegen naar het nieuwe land niet worden betaald uit de kosten van het project, maar uit de algemene rijksmiddelen.

bron: NRC Handelsblad

meer info: Bureau Ecorys - WL Delft Hydraulics - Royal Haskoning - RIKZ -

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

Innitac -only quality has a future

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb