met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

27 februari 2005

Nieuwe aanpak Publiek-Private Samenwerking bij vier ministeries

Publiek-private samenwerking (PPS) wordt de komende jaren structureel toegepast bij nieuwe infrastructuurprojecten. Hiervoor worden marktpartijen zo vroeg mogelijk betrokken bij de projectontwikkeling.

Vier ministeries

[1] Verkeer en Waterstaat (VW),
[2] Financiën,
[3] Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en
[4] Economische Zaken,

hebben hierover samen met verschillende marktpartijen overeenstemming bereikt. Inmiddels is een aantal projecten aangewezen om op korte termijn met PPS aan de slag te gaan: 

• Tweede Coentunnel
• A4 Delft-Schiedam
• A2 passage Maastricht
• A15 Maasvlakte-Vaanplein
• A4/A15 corridor
• A27 Breda-Utrecht
• Ring Utrecht
• Corridor A6/A9 Schiphol-Almere
• Ruimte voor de rivier
• Zuidas Amsterdam
• Tweede Maasvlakte
• Zuiderzeelijn (afhankelijk van nadere besluitvorming). 

Door de tracéwet- en aanbestedingsprocedure parallel te laten lopen, kunnen marktpartijen eerder worden betrokken bij een project. Als hulpmiddel komt er een handboek en een standaardcontract beschikbaar.


Bron: regering.nl - Nieuwsbericht ministerie van VW - contracvormen

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb