met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

21 maart 2005

Onzekerheden van grote projecten nu beter inzichtelijk
Grontmij ontwikkelt model voor financiële risicoanalyse

Projecten bij woningbouwontwikkeling en infrastructuur lijken steeds omvangrijker en complexer te worden. Er zijn veel onzekere factoren en risico’s. Continu inzicht in de kosten, opbrengsten en planning is belangrijk voor een acceptabel eindresultaat. Grontmij heeft een model ontwikkeld dat optimaal inzicht geeft in de financiële situatie van projecten.

Het rekenmodel levert kansgerelateerde informatie over projectresultaat (in euro’s) en over hoeveel dagen een project - naar verwachting - duurt. Aan een project worden investeringen en opbrengsten toegekend. Zowel voor investeringen en opbrengsten als voor tijdsduur worden onzekerheidsmarges meegenomen. “Afhankelijk van de projectplanning berekent het model de rente- en inflatie-invloed”, aldus Pieter van der Knaap, adviseur risicomanagement van Grontmij. De uitkomst geeft inzage in onder meer de kansverdeling van het projectresultaat, projectrendement of Netto Contante Waarde, de vermoedelijke einddatum van het project (of projectonderdelen) en toont de meest invloedrijke risicofactoren. Ook geeft het de terugverdientijd van de investeringen weer, inclusief onzekerheidsmarge en de maximale financieringsbehoefte van het project.

In het model zijn drie kennisdisciplines samengebracht: grondexploitatie, risicomanagement en planning. Toepassing van het model maakt uitspraken mogelijk zoals ‘met een zekerheid van 80% heeft het project een positief eindresultaat’, of ‘de afwijking in verkoopprijzen is een factor 2 belangrijker dan de afwijking in de aanlegkosten’, en ‘een acceptabel risicoprofiel ontstaat indien het plan minimaal 500 woningen bevat.’

Onaangename verrassingen
De adviseur verwacht dat overheden - vooral ook gemeenten - bij het aangaan van grote investeringen het model zullen toepassen. “In het verleden hebben enkelvoudig gepresenteerde cijfers nogal eens geleid tot onaangename verrassingen. Onze systematiek biedt een handvat om te komen tot een transparante weergave van te verwachten resultaten. Het resultaat is een onderbouwde uitkomst, met inzicht in welke invloed afwijkingen hebben ten opzichte van het aangenomen proces”, aldus Van der Knaap. Met de risicoanalyse kunnen besluitvormers op het juiste moment gefundeerde beslissingen nemen, en rekening houden met de in kaart gebrachte onzekerheden.

Grontmij heeft de financiële risicoanalyse reeds bij diverse opdrachtgevers in de praktijk gebracht.

De Bilt, 21 maart 2005

bron: Grontmij

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb