met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

26 maart 2005

Minister Peijs neemt maatregelen voor beveiliging viaducten

Minister Peijs (VenW) neemt maatregelen om incidenten met stenengooiers op bruggen en viaducten tegen te gaan. Zo komt er een proef met slimme camera's die afwijkend gedrag kunnen signaleren.

Verder moeten losse voorwerpen op viaducten direct worden verwijderd en moeten aannemers de omgeving van een viaduct opgeruimd houden. Dat schrijft minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer.
De minister baseert haar aanpak op een risicoanalyse die Rijkswaterstaat heeft gemaakt na een reeks incidenten met stenengooiers op viaducten en bruggen. Uit de analyse blijkt dat 300 van de 995 viaducten over rijkswegen in Nederland 'risicovolle plekken' zijn.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. De werkwijze die Verkeer en Waterstaat al enkele jaren hanteert om incidenten bij viaducten te voorkomen, wordt nu standaard. Zo worden putdeksels vastgelast en wordt klinkerbestrating op viaducten geasfalteerd.
  2. Gevaarlijke losse voorwerpen worden op eigen (rijks)viaducten altijd meteen opgeruimd in plaats van alleen te melden aan een vuilophaaldienst.
  3. In contracten met aannemers wordt vastgelegd dat zij losliggende delen bij viaducten en bruggen onbereikbaar moeten maken voor onbevoegden. Opdrachtnemers die de eisen niet naleven worden beboet.
  4. Op enkele viaducten waar nog geen verlichting is, wordt alsnog verlichting aangebracht.
  5. Er komt een proef met camera's die een afwijkend verkeerspatroon of afwijkend gedrag signaleren.
  6. Weggebruikers worden via informatiepanelen boven de weg aangemoedigd om de informatietelefoon (0800-8002) te bellen als er voorwerpen op de weg liggen of worden gegooid.

De maatregelen kosten circa 30 miljoen euro en worden genomen voor de 300 risicovolle viaducten. Dit zijn weg- en spoorviaducten rond de vier grote steden, viaducten over wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en enkele bruggen over het water, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.

Omdat de wegen op viaducten voor driekwart van de gevallen in beheer zijn bij regionale overheden, heeft minister Peijs hun gevraagd vergelijkbare maatregelen te nemen, aanvullend hekken te plaatsen op de meest risicovolle viaducten en prioriteit te geven aan opsporing en vervolging.

Volgens de minister kunnen technische maatregelen alleen niet het probleem oplossen. Daarom gaat het kabinet ook een plan van aanpak opstellen om mensen bewust te maken van de consequenties van hun gedrag.

Bron: Nieuwsbericht ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb